Finspångs kommun

Språk/Language

Parkeringsplatser

Här kan du läsa om vilka parkeringsmöjligheter som finns i Finspång, vilka regler som gäller på vardera parkering och hur du hittar dit.

Den rikstäckande parkeringsskivan för parkering gäller på flera av parkerings­platserna i centrala Finspång. Parkeringsskivan är gratis och finns att hämta i kommunhusets eller kulturhusets reception.

Där parkeringsskivan inte gäller ska du följa det som står på skylten vid parkerings­platsen. På gatan får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat. Felanmälan som rör de kommunala parkerings­ytorna görs till kommunen.

Här kan du hitta mera information om vilka parkerings­möjligheter som finns i Finspång.

Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har ny parkeringstaxa beslutats i kommunfullmäktige 2023-03-29.

I nedanstående information "Taxa för parkering på allmän plats" och "Avgifter för parkering på kommunal tomtmark" hittar du vilka ytor som taxorna och avgifterna gäller.

Aviftszoner i centrala Finspång

Finspångs centrala delar är indelat i tre parkeringszoner. Kontrollera alltid på infartsskyltar där ser du vilka tider för avgifter som gäller på respektive parkeringsplats.

Gul zon - Kommunens parkeringsgarage - Zonkod i appen Acoa Flow är 64960

 • Högsta parkeringsavgift 10 kr/ timme
 • Dygnsparkering 100 kr/ dygn
 • Månadsbiljett 450 kr/ månad

Blå zon - Inre centrumkärna - Zonkod i appen Acoa Flow är 64964

 • Högsta parkeringsavgift 6 kr/ timme
 • Dygnsparkering 80 kr/ dygn
 • Månadsbiljett 300 kr/ månad

Grön zon - Yttre centrumkärna - Zonkod i appen Acoa Flow är 64991

 • Högsta parkeringsavgift 3 kr/ timme
 • Dygnsparkering 50 kr/ dygn
 • Månadsbiljett 200 kr/ månad

Betalningsalternativ

 • Du kan betala via appen Apcoa Flow eller biljettautomat med kortbetalning vid Lillsjöbäckens parkering, De Geergaraget och Kommungaraget. Biljetterna från automaterna gäller även i grön zon, yttre centrumkärna.
 • Betalande i gul zon kan parkera på samma biljett i blå och grön zon.
 • Betalande i blå zon kan parkera på samma biljett i grön zon.
Bild över parkeringszoner i Finspångs kommun

Parkeringsskivan används i Finspång för tidsmätning på vissa allmänna parkeringsplatser. Den gäller tidsbegränsade parkeringar där parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva".

 • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
 • Om ankomsten sker före den tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, till exempel klockan 9.
 • Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.
 • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • Placera P-skivan så den är synlig innanför framrutan.
 • Endast en P-skiva får användas vid uppställningstillfälle.
 • Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda P-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Om du saknar p-skiva

Om du helt saknar en p-skiva går det bra att skriva en lapp med datum samt tiden när du kom och lägga lappen väl synlig i fönsterrutan på bilen.

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 1 Handikapp och 22 bilplatser.
 • Parkeringstid: 1 h kl. 8:00-18:00 vardagar, lördagar kl. 8:00-13:00.
 • Info avgifter: P-skiva.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 4 handikapp, 40 bilplatser, 2 laddplatser.
 • Parkeringstid: 2 h kl. 8:00-18:00 vardagar, lördagar kl. 8:00-13:00.
 • Info avgifter: P-skiva.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild, infarter enligt gulmarkering i kartbild
 • Antal platser: 2 Handikapp, 64 bilplatser.
 • Parkeringsgaragets öppettider: kl. 6:00-21:00 vardagar, lördagar och söndagar kl. 6:00-18:00.
 • Info avgifter: Avgift kl. 8:00-21:00 vardagar, lördagar kl. 08:00-18:00, söndagar kl. 09:00-18:00.
 • Taxor: 10 kr/ tim, 100 kr/ dygn, 450 kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Biljettautomat med kortbetalning samt appen Apcoa Flow. Serviceavgift 4 kr/ köp.
 • Ägare: Finspångs kommun
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 26 bilplatser.
 • Info avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00, gäller från 20 april.
 • Taxor: 6 kr/ tim, 80 kr/ dygn, 300kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Appen Apcoa Flow. Biljettautomat med kortbetalning finns vid Lillsjöbäckens parkering. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet. Serviceavgift 4 kr/ köp.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: 117 bilplatser, 6 laddplatser.
 • Info avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00, gäller från 20 april.
 • Taxor: 6 kr/ tim, 80 kr/ dygn, 300 kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Biljettautomat med kortbetalning vid Lillsjöbäckens parkering samt appen Apcoa Flow. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet. Serviceavgift 4 kr/ köp.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild.
 • Antal platser: cirka 70 bilplatser.
 • Info avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00, gäller från 20 april.
 • Taxor: 6 kr/ tim, 80 kr/ dygn, 300 kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Appen Apcoa Flow. Biljettautomat med kortbetalning finns vid Lillsjöbäckens parkering. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet. Serviceavgift 4 kr/ köp.
 • Ägare: Finspångs kommun.
 • Typ: Bilparkering.
 • Antal platser: cirka 80 bilplatser.
 • Parkeringstid: 4 h kl. 8-18 vardagar, lördagar kl. 8-16.
 • Info avgifter: P-skiva.
 • Ägare: Finspångs kommun.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång