Språk/Language

Parkeringsplatser

Här kan du läsa om vilka parkeringsmöjligheter som finns i Finspång, vilka regler som gäller på vardera parkering och hur du hittar dit.

Den rikstäckande parkeringsskivan för parkering gäller på de flesta parkeringsplatserna i centrala Finspång. Parkeringsskivan är gratis och finns att hämta i Finspångs många butiker.

Där parkeringsskivan inte gäller ska du följa det som står på skylten vid parkeringsplatsen. På gatan får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltar anger annat. Felanmälan som rör de kommunala parkeringsytorna görs till kommunen.

Bergslagstorgets parkering

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild
 • Antal platser: 1 Handikapp och 22 bilplatser
 • Parkeringstid: 1 h kl. 08:00-18:00 vardagar, lördagar kl. 08:00-13:00
 • Info avgifter: P-skiva
 • Ägare: Finspångs kommun

Vallonvägens parkeringsdäck, Vallonvägen 10

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild
 • Antal platser: 4 Handikapp, 40 bilplatser, 2 laddplatser
 • Parkeringstid: 2 h kl. 08:00-18:00 vardagar, lördagar kl. 08:00-13:00
 • Info avgifter: P-skiva
 • Ägare: Finspångs kommun

Kommunhusets parkeringsgarage, Bergslagsvägen 13-15

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild, infarter enligt gulmarkering i kartbild
 • Antal platser: 2 Handikapp, 64 bilplatser
 • Parkeringsgaragets öppettider: kl. 06:00-21:00 vardagar, lördagar och söndagar kl. 06:00-18:00
 • Info avgifter: Avgift kl. 08:00-21:00 vardagar, lördagar kl. 08:00-18:00, söndagar kl. 09:00-18:00
 • Taxor: 10 kr/ tim, 100kr/ dygn, 450kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Biljettautomat med kortbetalning samt appen Apcoa Flow. Serviceavgift 1kr/ köp
 • Ägare: Finspångs kommun

Kalkugnsvägens parkering

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild
 • Antal platser: 26 bilplatser
 • Info avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00, gäller från 20 april
 • Taxor: 6 kr/ tim, 80kr/ dygn, 300kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Appen Apcoa Flow. Biljettautomat med kortbetalning finns vid Lillsjöbäckens parkering. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet. Serviceavgift 1kr/ köp
 • Ägare: Finspångs kommun

Lillsjöbäckens parkering

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild
 • Antal platser: 117 bilplatser, 6 laddplatser
 • Info avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00, gäller från 20 april
 • Taxor: 6 kr/ tim, 80kr/ dygn, 300kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Biljettautomat med kortbetalning vid Lillsjöbäckens parkering samt appen Apcoa Flow. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet. Serviceavgift 1kr/ köp
 • Ägare: Finspångs kommun

Stationsområdets parkering, Finnvedsvägen

 • Typ: Bilparkering, rödmarkering i kartbild
 • Antal platser: cirka 70 bilplatser
 • Info avgifter: Avgift alla dagar kl. 00:00-24:00, gäller från 20 april
 • Taxor: 6 kr/ tim, 80kr/ dygn, 300kr/ månad ej fast plats.
 • Betalinfo: Appen Apcoa Flow. Biljettautomat med kortbetalning finns vid Lillsjöbäckens parkering. Giltig parkeringsbiljett gäller på parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet. Serviceavgift 1kr/ köp
 • Ägare: Finspångs kommun

Lidlparkeringen

Ytorna på Lidlparkeringen enligt rödmarkering i kartbild kommer stängas av från den 19 april på grund av ombbyggnation av Begslagsvägen. Parkeringen som ej stängs av tillhör Lidls kundparkering. Gående och cyklister kommer hänvisas till ytorna på Lidlparkeringen, enligt grön markering i kartbild.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång