Finspångs kommun

Språk/Language

Valnämnden

Valnämnden är en lokal valmyndighet som är tillsatt av kommunfullmäktige.

Det innebär att det är valnämndens uppgift att på kommunal nivå genomföra allmänna val till:

  • europaparlamentet.
  • riksdag.
  • landstingsfullmäktige.
  • kommunfullmäktige.
  • folkomröstningar.

I valnämndens uppdrag ingår att skaffa vallokaler och se till att det finns valförrättare. Det är kommunen som står för kostnaderna för val­lokaler och val­förättare. Nämnden informerar också om hur valet går till och var du kan rösta.

Efter valet ansvarar valnämnden för de första preliminära räkningarna av rösterna dels på val­kvällen, dels onsdagen i veckan efter val­dagen.

Ledamöter och sammanträden

Valnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ledamöterna i är valda av kommunfullmäktige.

Kontakt

Heléne Esping
Ordförande
Valnämnden

072-726 91 10
helene.esping@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång