Språk/Language

Företagsplacering

Företagsplacering innebär att du har din dagliga verksamhet förlagd på ett företag. Du blir en resurs för företaget och en del av personalgruppen där.

Daglig verksamhet företagsplacering innebär att du har din verksamhet på ett företag. Du blir en resurs åt företaget och hjälper och stöttar dem med uppgifter. Som alltid i daglig verksamhet arbetar du utifrån dina förmågor. Ditt uppdrag baseras på vilket företag du arbetar på och var de önskar ha dig som resurs.

Arbetskonsulent

Mot företagsplacering finns en arbetskonsulent anställd, Frida Nylund. I hennes uppdrag ingår bland annat att göra arbetsförmågebedömningar, aktivitetsbedömningar och arbetsplatsbedömningar. Fridas mål är att hitta en företagsplacering utifrån dina intressen och förmågor. Hon finns som stöd för att skriva ned arbetsbeskrivning och om du önskar, en kort information om dig och saker som är viktigt att veta om dig för att bemötandet ska bli bra och ge dig rätt förutsättningar på arbetsplatsen.

Handledare

Anette Sjöholm är handledare på daglig verksamhet företagsplaceringar. Hon finns som stöd för dig och som skriver genomförandeplan med dig. Till Anette kan du vända dig med frågor angående ersättning, genomförandeplan, närvarorapport med mera.

Genomförandeplan

Som deltagare i daglig verksamhet har du en genomförandeplan. Du bestämmer vilka du vill ska vara med på mötet om genomförandeplanen. Du kan till exempel välja att bjuda in en närstående eller god man. Det är i genomförandeplanen du och handledarna kommer överens om vad du vill ha stöd med, när du behöver stöd och hur du vill att stödet ska ges. Du erbjuds även möten med din handledare från daglig verksamhet för att följa upp din genomförandeplan, stämma av hur du mår, om det är något som du undrar över eller behöver stöd med.

Arbetstider

Dina arbetstider kommer du och handledare fram till tillsammans med företaget.

Fika & Lunch

Mat till lunch får du ta med dig själv. Om du vill äta något vid fikapausen tar du även med detta själv.

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Bergsslagsvägen 13-15
612 80 Finspång

Telefon 0122-850 07

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång