Finspångs kommun

Språk/Language

Stödfamilj inom LSS

Som stödfamilj tar du emot ett barn med någon form av funktions­nedsättning i ditt hem. Hos stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

En stödfamilj fungerar som ett stöd för ett barn med funktionsnedsättning. Hos stödfamiljen får barnet möjlighet till miljöombyte, att träna sig i sociala situationer och skapa nya kontakter. Stödfamiljen fungerar även som avlastning för barnets familj. Vanligtvis omfattar uppdraget att du tar emot ett barn under en eller flera dygn varje månad månad, vardag eller helg.

Just nur söker vi stödfamilj för två barn, en flicka och en pojke, som behöver stöd två dygn i månaden. Flickan är lekfull och älskar djur och hon trivs bäst med tydliga rutiner. Pojken är en social kille med ett stort intresse för bilar och motorer. Även han behöver rutiner och förberedelser för att trivas.

Att bli stödfamilj inom LSS - så går det till

För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning men du behöver ha ett stort engagemang och leva i en stabil social situation, och ha möjlighet till att vara flexibel. Det är viktigt att familjen har tid och utrymme för sitt uppdrag som stödfamilj, men också att alla i familjen är överens om att bli stödfamilj.

För att bli stödfamilj behöver du gå igenom en utredning och ett hembesök där kommunen bedömer om du är lämplig för uppdraget. I samband med utredningen tittar vi bland annat på:

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister
  • uppgifter från kronofogden, Försäkringskassan och socialregistret

Du som är intresserad av uppdraget som stödfamilj inom LSS behöver fylla i en ansökan till Finspångs kommun. Det kan du göra genom att fylla i formuläret nedan. Därefter kontaktar vi dig.

Jag är intresserad av uppdraget som stödfamilj inom LSS * (obligatorisk)
Jag är intresserad av uppdraget som stödfamilj inom LSS
Efter att du lämnat din intresseanmälan kommer en LSS-handläggare att påbörja en utredning. Handläggaren kommer då att ta kontakt med dig och boka in ett möte där du/ni som stödfamilj får berätta om dig/er och veta mer om uppdraget som stödfamilj. I utredningen kommer handläggaren att begära ut referenstagning och registeruppgifter, bland annat Polisens misstanke- och belastningsregister samt socialregistret.

När utredningen är klar kommer du att matchas ihop med en person som är beviljad stödfamilj enligt LSS. Stödfamiljen och den enskilde kommer därefter att träffas på ett uppstartsmöte, tillsammans med handläggaren, och efter det beslutar ni om det var en passande matchning eller inte.

Vilket stöd kan jag få som stödfamilj?

Finspångs kommun bistår med stöttning och handledning till stödfamiljer när det finns behov av det i uppdraget.

Arvode som stödfamilj

Stödfamiljer får ett ekonomiskt bidrag för sitt engagemang. Som stödfamilj har du rätt till ett visst arvode och omkostnadsersättningar som ska täcka kostnader i uppdraget. Du kan även ha rätt till viss reseersättning som stödfamilj.

Finspångs kommun följer riktlinjerna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och vi justerar ersättningen utifrån antalet arbetade timmar eller dagar i uppdraget.

Kontakt

LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-852 18
lss.resurs@finspang.se

Telefontid: Måndag- fredag kl. 13-14

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång