Språk/Language

Bostad med särskild service för vuxna

Bostäder med särskild service för vuxna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Målet är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Bostaden hyrs av kommunen och du hyr i andra hand.

I boendet ingår stöd och service från personal utifrån dina behov. Det kan till exempel röra sig om stöd och träning med personlig omvårdnad eller att kunna utföra dina vardagliga sysslor såsom städ, tvätt och inköp.

Det personliga stödet för fritids- och kultursysselsättningar samt den sociala gemenskapen och kontakten med andra personer tillgodoses i första hand inom ramen för boendet. Personalen arbetar för att varje brukare i boendet får ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Finspångs kommun har gruppbostäder och servicebostäder

 

Gruppbostad

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett alternativ för personer som har behov av personal dygnet runt, för sitt omvårdnads och/eller tillsynsbehov. Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov.

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder som är samlade geografiskt, oftast i ett vanligt bostadsområde. De boende får stöd genom fast anställd personal, dygnet runt om behov finns av det. Denna boendeform ses som ett mellanting mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och kollektivt boende i en gruppbostad.

Boendestöd i det egna boendet

Personer med psykiska, intellektuella eller neurologiska funktionsnedsättningar och som bor i eget boende kan få boendestödet beviljat enligt socialtjänstlagen (inte LSS).

Oftast handlar det om att personal med särskild kompetens och kunskap om funktionsnedsättningen ger ett rehabiliterande eller habiliterande stöd.

Boendestöd ska ses som en samlad insats med både praktisk hjälp och motiverande stöd som kan variera över tid och i omfattning. Stödet ska bidra till att öka den enskildes motivation att leva ett självständigt liv.

Kontakt

Camilla Rengman-Szijarto
Enhetschef servicebostad/kortis
Sektor social omsorg

0122-854 82
camilla.rengman-szijarto@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Benny Nilsson
Enhetschef servicebostäder/gruppbostäder
Sektor social omsorg

0122-854 24
benny.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Caroline Lassander
Enhetschef servicebostad/boendestöd
Sektor social omsorg

0122-852 77
caroline.lassander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Emma Axelhed
Enhetschef gruppbostäder
Sektor social omsorg

0122-850 36
emma.axelhed@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång