Språk/Language

Daglig verksamhet

Du som inte arbetar eller studerar och omfattas av personkrets ett eller två enligt LSS, har rätt till daglig verksamhet. Om du har en psykisk ohälsa och vill bryta social isolering kan du söka dagverksamhet enligt socialtjänstlagen.

Insatsen, daglig verksamhet, vänder sig till personer i yrkesverksam ålder. Den har som syfte att bidra till personlig utveckling, stimulans och gemenskap samt främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet i Finspångs kommun består av dagcenter, arbetsliknande grupper samt företagsplaceringar ute på en vanlig arbetsplats.

På den dagliga verksamheten arbetar du i egen takt och omfattning utefter din egen förmåga. Du har en eller flera handledare. Vid företagsplaceringar har du kontakt med handledare i daglig verksamhet.

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång