Finspångs kommun

Språk/Language

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som har beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Syftet med daglig verksamhet är att bidra till personlig utveckling, stimulans och gemenskap samt främja delaktighet i samhället.

I texten nedan används begreppet daglig verksamhet även för dagverksamhet.

Om du beviljats daglig verksamhet kontaktar vi dig för att bestämma vilken verksamhet som passar bäst för dig och dina behov. Dina önskemål vägs in, men enhetschef avgör placering utifrån platstillgång.

I Finspång finns nio olika daglig verksamhet samt Företagsplacering. Varje verksamhet har sin inriktning och därför är det olika aktiviteter på de olika verksamheterna. Gemensamt för alla våra daglig verksamhet i Finspång är att deltagarna arbetar i sin egen takt och omfattning utifrån sina förmågor.

Personal

I varje verksamhet finns en eller flera handledare på plats. En av handledarna blir deltagarens kontaktman. Vid företagsplaceringar har deltagaren förutom handledare på företaget, kontakt med handledare från daglig verksamhet. Det finns också en arbetskonsulent, stödpedagog och verksamhetspedagoger knutna till verksamheten. Personalen arbetar för att öka deltagarnas självständighet.

Genomförandeplan

Som deltagare i daglig verksamhet vill handledarna veta hur de bäst ska arbeta för att deltagarna ska trivas och tycka det är roligt att delta i verksamheten. Därför skrivs en genomförandeplan.

Arbetstider

Som deltagare kan du delta i daglig verksamhet måndag till fredag och kan välja att delta hel- eller halvdagar. Daglig verksamhet är stängt helgdagar samt vissa klämdagar och på sommaren har deltagarna fyra veckor semester. Daglig verksamhet är stängd dessa veckor.

En till fyra dagar varje månad arbetar man endast halvdag. Daglig verksamhet stänger för att personalen har planerings- och mötestid.

En till två gånger/år är deltagarna lediga en hel dag då daglig verksamhet stänger för planerings­dag.

Ersättning och kostnader

Habiliteringsersättning

I Finspångs kommun får du som deltar i daglig verksamhet/dagverksamhet habiliteringsersättning.

Habiliteringsersättning betalas ut med 40 kr/heldag.
Som heldag räknas minst fem timmar.
Habiliteringsersättning betalas ut med 20 kr/halvdag.
Som halvdag räknas minst två timmar.

Närvarorapportering ansvarar din kontaktman på daglig verksamhet för. Ersättningen sätts in på ditt konto.
När du är sjuk eller om du kan smitta andra ska du stanna hemma. Då kontaktar du din dagliga verksamhet och berättar att du är sjuk.

Fika och lunch

Det bjuds på två koppar kaffe, te eller saft per dag. Vill man ha något att äta till fikan tar man med det själv.

Lunch tar deltagarna med själv, det finns mikrovågsugn att värma din matlåda i.

Till och från daglig verksamhet

Deltagarna i daglig verksamhet i Finspång ansvarar själva för att ta sig till sin verksamhet. Om de inte kan ta sig till sin dagliga verksamhet själv kan de ansöka om färdtjänst för resor till och från daglig verksamhet.

Läs mer om verksamheterna

Ansök om insatsen daglig verksamhet

LSS-handläggarna
Social omsorg

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kontakt

Frida Nylund
Enhetschef Daglig verksamhet
Sektor social omsorg

0122-858 79
frida.nylund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång