Språk/Language

Daglig verksamhet

Du som inte arbetar eller studerar och omfattas av personkrets ett eller två enligt LSS, har rätt till daglig verksamhet. Om du har en psykisk ohälsa och vill bryta social isolering kan du söka dagverksamhet enligt socialtjänstlagen.

Insatsen, daglig verksamhet, vänder sig till personer i yrkesverksam ålder. Den har som syfte att bidra till personlig utveckling, stimulans och gemenskap samt främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet i Finspångs kommun består av dagcenter, arbetsliknande grupper samt företagsplaceringar ute på en vanlig arbetsplats.

På den dagliga verksamheten arbetar du i egen takt och omfattning utefter din egen förmåga. Du har en eller flera handledare. Vid företagsplaceringar har du kontakt med handledare i daglig verksamhet.

Ansök om insatsen daglig verksamhet

Malin Ericsson
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-854 25
malin.ericsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Helen Ohlsson, timvikarie
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-854 37
helen.ohlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Bella Fröbom
LSS-handläggare
Sektor social omsorg

0122-859 63
bella.frobom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Kontakt

Karin Sjöberg
Enhetschef
Sektor social omsorg

0122-858 79
karin.sjoberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång