Språk/Language

Badplatser

I Finspångs kommun har vi 368 sjöar. Med andra ord finns det goda möjligheter att bada. Här hittar du information om offentliga badplatser.

Gymnastik vid ÅlsjönRegnaFinspångs kommunÖstergötland

På den här sidan presenterar vi offentliga badplatser som finns vid våra sjöar. Vid en del sjöar, till exempel Lien, finns det badplats med camping, toalett och grillplats. Vill du bada inomhus kan du göra det i badanläggningen på Arena Grosvad Medley.

Våra offentliga badplatser

I Finspångs kommun finns det 15 kommunala badplatser och tre som inte är kommunala samt en lekplats med vatteninstallationer. På de kommunala badplatserna görs dykningar varje år för att se över säkerheten och plocka upp eventuellt skräp. Finspångs kommun tar även regelbundet vattenprover på badplatserna.

Läs mer om våra kommunala badplatser

Läs mer om badplatser som inte är kommunens

Handikappramp

Vid Bönergårdens badplats har Finspångs kommuns ordnat en handikapp­ramp för allas tillgänglighet till bad. Vid Bönergården finns även toaletter, kiosk och cafeteria som är anpassade för funktionshindrade. Badplatsen drivs av Stiftelsen Bönergården.

Medley ansvarar för skötseln av badplatserna

I Finspångs kommun är det Medley AB som ansvarar för skötsel av de kommunala badplatserna på uppdrag av Finspångs kommun.

För att allas trivsel och säkerhet finns det ett antal badregler som vi uppmuntrar dig att följa.

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Håll dig nära strandkanten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma aldrig under bryggor och hoppställningar.
 • Håll dina barn under uppsikt.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Lek inte med livräddningsmaterial, de är till för att rädda liv.
 • Meddela alltid var ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
 • Ta med ditt skräp eller släng det i badplatsens soptunna.
 • Du får endast göra upp eld i naturen under säkra förhållanden.
 • Välj gärna färdiga grillplatser. Ibland kan det vara eldningsförbud (ta reda på hur det förhåller sig). Släck elden ordentligt!
 • Din hund ska hållas kopplad. Hundbajs ska plockas upp!
 • Om du och din hund vill bada tillsammans ta hänsyn till andra badgäster och gå undan till en enskild plats.
 • Rökning på badplatsen: Om det finns en lekplats eller lekområdet på badplatsen är det enligt lag inte tillåtet att röka på badplatsen. I övrigt finns det inget allmänt rökförbud på badplatserna men vi rekommenderar att gå undan till en mer avskild plats, till exempel parkeringen, för att visa hänsyn mot andra badgäster.

Vattenskoter får sedan 15 juli 2004 endast framföras i allmän farled och i andra av Länsstyrelsen utpekade områden. I Finspångs kommun finns inga sjöar som de anser lämpliga för vattenskoteråkning.

Under sommaren är det vanligt att det bildas en oljeliknande hinna på ytan av stillastående vatten i tjärnar och sjöar, bland annat vid skogsmark. Detta beror vanligtvis på en hinna av järnoxid som bildas naturligt i mark och vatten och är ofarligt. En oljeförorening känns igen på en skarp och kraftig lukt medan en hinna av järnoxid är nästintill luktfri.

Om du misstänker oljeföroreningar

Om hinnan på vattenytan har en skarp och kraftig lukt kan det röra sig om ett oljeutsläpp. Även lite olja kan göra stor skada i miljön och det är därför viktigt att du informerar miljöenheten eller Räddningstjänsten vid misstanke om oljeföroreningar.

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Kontakt

Finspångs turistbyrå

0122-853 00
turism@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång

Fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen.distributionsgrupp@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång