Finspångs kommun

Språk/Language

Lovskola

Lovskola erbjuds till elever som inte nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Under lovskolan finns möjlighet att genomföra omprov för elever som har missat ordinarie provtillfälle.

Lovskolan erbjuds enligt lag till elever i årskurs 8 och 9 som inte når eller riskerar att inte nå grundläggande behörighet till gymnasiet. På Grosvadsskolan har vi valt att även erbjuda elever i årskurs 6 och 7 lovskola vid behov. Lovskolan planeras och genomförs efter elevernas individuella behov.

Enligt Skolverkets riktlinjer måste skolan anordna totalt 50 timmar lovskola under ett läsår för elever i årskurserna 8 och 9. Skolan har valt att fördela läsårets lovskolor på följande sätt:

  • På November-, sport- och påskloven anordnas lovskolan mellan 08:00-14:50 (eventuella avvikelser kan förekomma). Under dessa lov bedrivs vanligtvis undervisningen på måndagar och tisdagar med avbrott för raster, lunch och för att äta ett enklare mellanmål.
  • Sommarlovskolan anordnas i direkt anslutning till skolavslutningen.

Ansökningsblankett delas ut till eleverna någon vecka innan lovskolan. Du som vårdnadshavare väljer om eleven ska delta eller inte genom att läsa igenom den information som ges och tacka ja eller nej på ansökningsblanketten. Blanketten lämnas, påskriven av dig som vårdnadshavare, till mentor för eleven.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Postadress: Finspångs kommun, Grosvadsskolan, 612 80 FINSPÅNG

Besöksadress: Grosvadsvägen 5