Språk/Language

Anhörigstöd beroendeproblem 

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem kan ta kontakt med behandlingsteamet för ett informationssamtal.

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem befinner dig ofta i en svår situation. Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du behöver ofta hjälp med detta.

Behandlingsteamet erbjuder stöd, enskilt eller i grupp som syftar till att ge de anhöriga, ökad kunskap om beroendesjukdomen, samt stöd i att förändra sin egen situation. Insatsen kräver biståndsbeslut.

Kontakt

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Personal regionen

072-214 65 80

Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vårdcentralen Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Vuxenenheten IFO

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång