Finspångs kommun

Språk/Language

Vi strävar efter hållbarhet

När du jobbar i Finspångs kommun bidrar du till att göra skillnad! Oavsett vad du arbetar med hos oss bidrar du till att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att leva ett tryggt och gott liv.

De 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Vi arbetar aktivt med att genomföra de 17 globala hållbarhetsmålen – den så kallade Agenda 2030. Hos oss innebär det att vi bidrar till att Finspång blir ett samhälle som bygger på social sammanhållning, ekologisk hållbarhet och med en robust hushållning med våra gemensamma resurser.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång