Finspångs kommun

Språk/Language

Val

I Sverige håller vi val till riksdag, kommun­fullmäktige och region­­fullmäktige samt Europaparlamentet. Här kan du läsa mer om val i Sverige och rösträtt.

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och region­fullmäktige vart fjärde år och val till Europa­parlamentet vart femte år.

Nästa val till riksdag, kommun- och region­fullmäktige är söndag 13 september 2026.

Information på andra språk

Information om valet på andra språk hittar du via länken Valmyndigheten - other languages.

Rösträtt

Här kan du se om du har rösträtt för att rösta i Sveriges olika val.

Rösträtt till riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och region­fullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
  • Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före val­dagen.

Rösträtt till Europaparlamentet 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden (listan på dem som får rösta).

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen i Sverige. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, tar fram röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Valnämnden

Finspångs kommun har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkom­röstningar och eventuella nyval. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns valför­rättare. Nämnden informerar också om hur valet går till och var du kan rösta.

Kontakt

Finspångs kommun
Valkansli

0122-850 02
valnamnd@finspang.se

Telefontider: Vardagar kl. 8-17.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång