Språk/Language

Val

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmätige samt val till Europaparlamentet. Här kan du läsa mer om val i Sverige och rösträtt.

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige är 11 september 2022 och nästa val till Europaparlamentet är i maj 2024.

Information på andra språk

Information om valet på andra språk hittar du via länken Valmyndigheten - other languages.

Rösträtt

Här kan du se om du har rösträtt för att rösta i Sveriges olika val.

Rösträtt till riksdagsvalet

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är svensk medborgare och är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
  • Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Rösträtt till Europaparlamentet 

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen i Sverige. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Valnämnden

Finspångs kommun har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkomröstningar och eventuella nyval. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns valförrättare. Nämnden informerar också om hur valet går till och var du kan rösta.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång