Språk/Language

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning riktar sig till företag, förvaltningar och myndigheter. Vi erbjuder både kurser inom det vanliga utbildningsutbudet och skräddarsydda utbildningar.

I samarbete med dig som är uppdragsgivare planerar och utformar vi utbildningens innehåll, upplägg, kurslängd och kurstid. Uppdragsgivaren betalar alla kostnader för utbildningen och står också för urvalet av deltagare till kurserna.

Två personer monterar solceller på ett tak.

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång