Språk/Language

Tandvård

Du som har ett stort personligt omvårdnadsbehov kan har rätt till en munhälsobedömning varje år och nödvändig tandvård. Region Östergötland ansvarar för detta enligt Tandvårdslagen.

Den uppsökande munhälsobedömningen utförs av Folktandvården via avtal med Region Östergötland. Den nödvändiga tandvården väljer du själv vem du vill ska utföra.

Sjuksköterskor och handläggare kan utfärda intyg

Med ett stort personligt omvårdnadsbehov menas hjälp under större delen av dygnet. Sjuksköterskan inom kommunens hälso- och sjukvård kan utfärdar ett intyg om du har rätt till munvårdsbedömning. Även biståndshandläggarna inom äldreomsorg och LSS har rätt att utfärda intyg.

Kontakt

Mårten Davidsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Sektor vård och omsorg

0122-854 11
marten.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång