Finspångs kommun

Språk/Language

Ett tryggt hem och samhälle

Känslan av säkerhet och trygghet är för de allra flesta människor något som vi prioriterar väldigt högt. Här kan du läsa mera om hur Finspångs kommun arbete för att bidra till trygghet.

Kontakt

Helena Wetterhall
Strategchef
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång