Språk/Language

Finspångs kommunvapen

Finspångs kommuns vapen fastställdes av Hans Kungliga Majestät 14 maj 1944. Det har konstruerats av riksheraldikerämbetet på upp­drag av då­varande Finspongs köping och dess utseende är kopplat till Finspångs historia.

Vapnet mot grå bakgrund.

Beskrivning av kommunvapnet

”Sköld delad av rött, vari ett järnmärke av guld och silver, vari fem kopplade röda genom­gående spets­rutor, den mellersta belagd med tre stolpvis ordnade liljor av guld”.

Finspångs kommunvapen

Därför ser vapnet ut som det gör

Den övre delen av vapnet är röd och har ett järnmärke i guld. Det syftar på den genom seklerna så framgångsrikt bedrivna järn­hanteringen vid Finspongs bruk.
Vapnets nedre del härstammar från De Geers vapen med fem röda rutor på ett silverfält. De franska liljorna sägs ha tillkommit ”som ett särskilt nåde­vedermäle [ett tecken på väl­vilja från en högt upp­satt person] av franske kungen Louis XI för "utmärkta insatser i kriget”.

Det De Geerska vapnet sägs i sina grunddelar härstamma från 1100-talet.

Vapnet registrerades hos patent- och registreringsverket 1974 och inga andra varianter av vårt kommunvapen får förekomma.

Kontakt

Robert Davidsson
Kommunikatör och projektledare
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Urban Larsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-852 61
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång