Finspångs kommun

Språk/Language

Landsbygdsutveckling

Finspångs kommun består av stora landsbygdsområden, speciellt i kommunens norra delar. I kommunen finns ett antal bruksorter där Finspång är den största.

Hus och bensinmack i Igelfors.

Kommunen för dialog kring utvecklingen

Kommunens roll i arbetet med landsbygdsfrågorna är att lyssna och föra en dialog om utvecklingen i bygderna samt att hjälpa de lokala utvecklingsgrupperna och alla medborgare tillrätta med allehanda frågor. Vi ska också stödja, visa på goda exempel och alternativa lösningar i olika frågor.

Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland inrättade år 2000 en gemensam regional bygdepeng som kan sökas av lokala utvecklingsgrupper som aktivt engagerar sig i sin bygd, med syfte att bidra till bygdens och länets utveckling. Ett av kraven för bygde­pengen är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklings­gruppen finns och verkar i området.

En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller en grupp boende i en bygd som tar initiativet till att samla de boende och föreningarna i bygden. Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan till varje utvecklingsgrupp med ett tak på 2 000 kr per grupp. Finspångs kommun står för max 2 000 kr per år och grupp. Det totala maxbeloppet för utvecklingsgrupper i Finspångs kommun blir 6 000 kr per år och grupp.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att för­bättra grundservice som lanthandel och kommunikationer. Kostnaderna ska tydligt redovisas efterföljande år.

Finspångs kommun har beslutat att fram till 2020 vara en del av LEADER Folkungaland, landsbygdsutveckling genom lokalt engagemang. LEADER Folkungaland omfattar Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Åtvidabergs kommuner samt delar av Norrköpings kommun.

LEADER Folkungaland fick positivt besked från Jordbruksverket våren 2016. Mer information om Folkungalands strategi och hur man gör för att söka projekt hittar du på Folkungalands webbplats.

De lokala utvecklingsgrupperna (byaråden) har en stor roll i utvecklingsarbetet på landsbygden. Grupperna kan ha olika ursprung men alla har tagit på sig ett ansvar för framtidsfrågor i sitt område. En del kommer från idrottsrörelsen medan andra är intressegrupper av annat slag.

Finspångs kommun har goda relationer med grupperna och ser dem som viktiga resurser.

Finspångs kommun erbjuder varuhemsändning, hemsändning, för privatpersoner som bor på landsbygden utanför Finspångs tätort. Hemsändning innebär en möjlighet för privat­personer att få dagligvaror hemkörda till bostaden utan kostnad för av en lanthandel som finns på landsbygden utanför Finspångs tätort.

Så här fungerar varuhemsändningen

Generellt gäller att lanthandlaren ansöker en gång om året hos kommunen för att bli godkänd för att få leverera varor med kommunalt bidrag. Som privatperson vänder du dig direkt till din lanthandel för frågor och beställning. Leverans av varor med kommunalt bidrag får ske till:

  • hushåll som har minst 1,5 km i körväg till lanthandlaren. Hushållet måste ha minst en person som är folkbokförd på adressen.
  • hushåll som saknar möjlighet att själva att trygga sin varuförsörjning, exempelvis på grund av funktionsnedsättning sjukdom eller ålder, oavsett avstånd till lanthandeln.

Summan av de beställda av matvarorna/dagligvarorna ska överstiga 150 kronor per tillfälle. Leverans får ske max en gång per vecka per hushåll och samtliga leveranser ska under­tecknas av en person i hushållet.

Kontakt

Kikki Liljeblad
Utvecklingsstrateg
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-853 01
kikki.liljeblad@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång