Finspångs kommun

Språk/Language

Kompetensutveckling

Som anställd inom Finspångs kommun möter du några av samhällets största utmaningar. Det finns gott om spännande arbetsuppgifter inom våra olika verksamhetsområden och du har stora möjligheter att utvecklas i din roll.

Medarbetare inom hemsjukvården hämtar läkemedel i ett läkemedelsförråd.

Vår ambition är att vara en utvecklande och lärande organisation.

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram tillsammans med chef under det årliga utvecklingssamtalet. Utifrån ditt kompetensutvecklingsbehov görs en plan för vilka insatser som behövs för att du ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra ditt arbete.

Karriärvägar

Som anställd inom Finspångs kommun finns det möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt område genom att följa en karrärväg. Nedan kan du läsa om vilka karriärvägar som finns inom kommunen.

Karriärväg: Förstelärare

Förstelärare (”Karriärtjänster”) är en befattning som inrättats av staten och som ger kommuner möjlighet att anställa ett bestämt antal förstelärare med bidrag från staten. Bidraget är 5000 kr i månaden, som läggs som tillägg på din lön.

Hur gör du för att ta detta steg: Lärare söker tjänst som förstelärare och i Finspångs kommun är dessa tjänster tidsbestämda. Förstelärarna har en grundtjänst som lärare.

Karriärväg: Biträdande rektor

Hur gör du för att ta detta steg: Du söker tjänsten, som är en intern rekrytering. Urvalet görs utifrån bedömning av medarbetarens förmåga och tidigare prestation. Tjänster som biträdande rektor tillsätts när arbetsgivaren bedömer att behov finns. Genom att ha biträdande rektorer skapar vi bättre möjligheter för nära ledarskap för våra lärare och förbättrar arbetsmiljön för rektorer.

Karriärväg: Förskollärare

Förskollärare är en befattning där du arbetar med att utveckla lärande de allra yngsta. Du leder barngrupper i förskola eller förskoleklass och undervisar ibland annat skriv- och matematikinlärning, lek och skapande och konflikthantering. I ditt arbete stödjer du barn i förskoleklass i deras utveckling och sociala relationer, vilket bygger grunden för deras livslånga lärande.

Hur du gör för att ta detta steg: En rekryteringsprocess görs inför urval av medarbetare. För utbildningen får du ta tjänstledigt utan lön 20-50% för att kunna studera. Genom ett regionalt utbildningsprogram som Finspångs kommun deltar i, får du 10-12 studietillfällen på betald arbetstid. Kurslitteratur bekostas av kommunen.

Karriärväg: Styrkeledare

Styrkeledare är en tjänst där du fungerar som räddningsledare/skadeplatschef vid mellanstora och stora räddningsinsatser. Du leder och samordnar en grupp om cirka fyra anställda och den dagliga verksamheten. Tillsammans med befäl ser du till att insatsberedskapen upprätthålls.

Hur du gör för att ta detta steg: Brandmän kan gå ledarutbildning för att ha rollen som styrkeledare inom räddningstjänsten. Utbildningen är extern, och bekostas av arbetsgivaren. Du får delta i utbildningen på arbetstid. Utbildningen är cirka tre dagar lång.

Karriärväg: Undersköterska

Som undersköterska arbetar du med omvårdnadsarbete och utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Hur du gör för att ta detta steg: Finspångs kommun samordnar utbildning med KUI och KomVux. Information vid utbildningstillfälle och anmälan kommer ut på intranätet. Du kan gå ner i sysselsättningsgrad under studietiden. Finspångs kommun står för kursmaterial.

Karriärväg: Specialistsjuksköterska

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att utveckla verksamheten inom ditt specialistområde, bland annat genom att sprida kunskap till dina kollegor samt införa nya arbetssätt och bevaka utvecklingen inom området.

Hur du gör för att ta detta steg: Verksamhetens behov styr inriktningen på specialistutbildningen och du ansöker genom att lämna intresseanmälan till arbetsgivaren. Finspångs kommun erbjuder även att du till viss del studerar på arbetstid.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång