Finspångs kommun

Språk/Language

Om våra webbplatser

Här finns information om Finspångs kommuns webbplats, finspang.se.

På webbplatsen finns information, service och kontaktvägar till kommunens verksamheter och den demokratiska organisationen. Du hittar också länkar till viktig samhällsservice som bedrivs inom kommunens koncern, till exempel i bolag.

Vårt mål är att du snabbt ska hitta den information du behöver oavsett om du använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Vi arbetar aktivt med att göra webbplatsen bättre. Har du frågor, synpunkter, förslag eller idéer tar vi tacksamt emot dem!

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för den tekniska plattformen och gemensam information. Respektive verksamhet inom kommunens organisation ansvarar för sin information på webbplatserna. Kontaktuppgifter finns ofta på respektive sida.

Om andra organisationer eller myndigheter bättre kan svara på din fråga, länkar vi oftast vidare till deras webbplatser.

Viss information som till exempel protokoll, styrdokument och sammanställningar finns som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behöver du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.

Webbplatserna finspang.se och bergskagymnasiet.se följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatserna, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred grupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Viss information som till exempel protokoll, styrdokument, sammanställningar och plankartor finns som pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer måste du ha ett program som heter Adobe Reader. Det är gratis och du kan ladda ner det från Adobes webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga men vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kommer vi beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webb­platsen?

Om du behöver innehåll från Finspångs kommuns webbplatser och digitala tjänster som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på kommunikation@finspang.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss gärna på kommunikation@finspang.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen bedöms i huvudsak vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som har eller kan ha brister i tillgängligt

 • Det kan förekomma vissa pdf-filer som inte är helt tillgänglighetsanpassade. Det gäller framför allt äldre dokument som exempelvis detaljplaner.
 • Vissa äldre filmer är inte tillgänglighetsanpassade med textning eller syntolkning på grund av att det i dagsläget är oskäligt betungande med anpassning.

Vi jobbar dock kontinuerligt med att ersätta dessa filer med versioner som är tillgänglighets­anpassade samt att undertexta filmer.

Oskäligt betungande anpassning
Finspångs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Vissa pdf-filer och dokument som genererats via äldre verksamhetssystem som är tekniskt svårt att konvertera till fullt tillgängliga versioner.
 • Pdf-filer med äldre detaljplaner.
 • Vissa större pdf-filer som producerats av externa organisationer kan förekomma.
 • Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten som går att se i efterhand är inte textade och syntolkade. Det är dock möjligt att ta del av underlag och beslut via kommunfullmäktiges handlingar och protokoll.

Använder du webbläsaren Internet Explorer?

Stödet för Internet Explorer 11 (och tidigare versioner) på webb­platsen fasas ut under 2021. Många saker kommer fortfarande att fungera för dig som använder Explorer men vi kan inte garantera alla funktioner och att alla sidor visas korrekt.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, en bild men även en ljudupptagning där rösten kan identifieras.

På finspang.se används så kallade kakor, eller cookies, för att bland annat samla in statistik över besök på webbplatsen. Informationen används för att bättre förstå våra besökare så att vi kan utveckla och förbättra webbplatsen.

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

För att rensa informationen som lagras i din dator om ditt besök på webbplatsen så behöver du ta bort informationen från din webbläsare.

Om du raderar allt kan du inte kan få tillbaka den information du tagit bort, till exempel sparade lösenord på webbplatser du besökt. Vill du bara ta bort viss information kryssar du i de rutor som du vill rensa.

Google Chrome

 1. Klicka på menyikonen uppe till höger.
 2. Gå därefter in på "Historik" och välj "Ta bort webbinformation".

Internet Explorer

 1. Klicka på "Verktyg" i menyraden högst upp på sidan.
 2. Välj "Ta bort webbhistorik".

Firefox

 1. Klicka på "Verktyg".
 2. Välj "Rensa ut känsliga data". Här kryssar du i samtliga rutor och väljer "Rensa nu".

Safari

 1. Klicka på "Historik".
 2. Välj "Rensa historik" om du vill bli av med alla spår efter surfandet.

Med hjälp av RSS (Really Simple Syndication) kan du prenumerera på bland annat nyheter och driftstörningar som publiceras på webbplatsen. Genom att prenumerera på ett eller flera RSS-flöden får du information direkt i din webbläsare, mobiltelefon eller RSS-läsare.

Lämna synpunkter eller ställ en fråga om våra webb­platser

Jag vill: * (obligatorisk)
Jag vill:
Kontakt

Kommunikationsavdelningen
Ledningsstaben

0122-850 00
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång