Finspångs kommun

Språk/Language

Mediaportal

Finspångs mediaportal är en webbaserad tjänst där du kan ta del av bilder, film och grafik från Finspångs kommun.

I kommunens mediaportal finns tusentals bilder; en stor del av materialet är tillgängligt för allmänheten. Du hittar bland annat pressbilder på politiker och personal, byggnader och miljöer samt digitaliserade historiska bilder och kartor.

Innehållet vänder sig till alla som är intresserade av Finspångs kommun som exempelvis invånare, journalister, släkt- och hembygdsforskare.

Det innehåll som finns i den publika delen av media­portalen administreras av kommunikations­avdelningen och vi använder mediaportalen för att distribuera material till redaktioner, leverantörer och andra som har behov av att beställa bilder, film eller grafik.

Vill du ladda ner och använda material från portalen finns det en del regler att förhålla sig till.

Regler för användning av media

Bilder, film och media som finns i mediaportalen får du använda för eget bruk eller på det sätt som Kommunikationsavdelningen i Finspångs kommun ger tillstånd till.

Alla bilder, film och grafik regleras av upphovsrättslagen. Den användningsrätt som fotografen medgett får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan utan Finspångs kommuns tillstånd. Om en bild används utan lov har fotografen rätt till ersättning. Tänk på att du också kan göra dig skyldig till varumärkesintrång om du använder Finspångs kommunkoncerns logotyper och grafik på ett sätt som du inte har tillstånd till.

Du får inte:

  • förvanska bilder, film eller grafik.
  • överlåta media till någon annan aktör.
  • använda media i sammanhang som bryter mot svensk eller internationell lag eller i syfte att kränka någon.
  • använda mediafilerna i kommersiellt syfte utan först ha fått godkännande av Finspångs kommuns kommunikationsavdelning.
  • Du måste ange fotografens namn om du publicerar bilderna. Om fotograf saknas ska du ange "Finspångs kommun".

Relaterad information

Kontakt

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång