Finspångs kommun

Språk/Language

Vistinge 6:24 m fl

Kommunstyrelsen har beviljat ett nytt planbesked för bostäder på fastigheten Vistinge 6:24 m fl. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Planområdet Vistinge 6:24 m fl

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten utveckla området med flerfamiljshus, vård-/ omsorgsboende och skola/ förskola.

Detaljplanearbetet påbörjades i augusti 2022.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång