Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Psykisk hälsa på schemat

Nyhemsskolans arbete med positiv psykologi har uppmärksammats i det senaste numret av Grundskoletidningen. Följande text är baserad på tidningens artikel.

Ungdomar spelar fotboll på skolgård

Nyhemsskolan använder positiv psykologi för att öka välmåendet hos eleverna

På Nyhemsskolan har elever i årskurs 1–6 sedan i våras arbetat med positiv psykologi. Syftet är att stärka elevernas självkänsla, självförtroende och välmående. Positiv psykologi handlar kortfattat om att fokusera på det positiva i livet och att lyfta fram bra sidor hos människor.

Väcker eftertanke med styrkeballonger och styrketräd

På Nyhemsskolan har man använt sig av bland annat två övningar för att arbeta med positiv psykologi. Den ena övningen, styrketräd – går ut på att eleverna ska välja ett av 24 ord i kategorin styrka, som sedan klistras upp på styrketrädets löv. Därefter får eleverna fundera över ordens innebörd. Det handlar om ord som modig, nyfiken, social och uthållig.

– Hoppfull. Det är bra, för det innebär att man tror på alla, inte bara på sig själv, säger en elev i årskurs tre som har arbetat med ordet.

I en annan övning får eleverna måla och fylla styrkeballonger med ord för att lyfta fram sina egna och andras styrkor.

Viktigt att bryta onda cirklar av dåligt mående och stärka självkänslan

Enkäter och andra undersökningar visar att psykisk ohälsa ökar bland elever i alla åldrar, även hos yngre elever. En stor andel elever mår dåligt och visar tecken på låg självkänsla och dåligt självförtroende. Nyhemsskolan vill arbeta med att framhäva varje elevs positiva egenskaper och fokusera på styrkorna som redan finns. Det är ett viktigt förebyggande arbete för att säkra att alla elever mår bra och får en bra livskvalitet.

- Förhoppningen är att arbetet ska leda till en ökad självkänsla hos eleverna. Vi vill att de ska hitta sin egen förmåga. De ska känna att ”det är jag som besitter den här kompetensen”, men också bli medvetna om vilka styrkor de behöver utveckla, berättar Ann Ljungman, kurator på Nyhemsskolan.

Skolans lärare började att arbeta med metoderna under våren 2022, och utgår ifrån Åse Fagerlunds bok, Öka välbefinnandet i skolan.

Knyter an till alla skolämnen

Upplägget för hur man arbetar med positiv psykologi kan se olika ut i olika årskurser och anpassas därefter. På mellanstadiet arbetar lärarna med övningarna under elevens val, och på lågstadiet arbetar man med övningarna under ordinarie klasstimmar, men även under en extra lektion i veckan med stöd av fritidspedagog.

Så här säger Linda Andersson, mellanstadielärare på Nyhemsskolan.

- Man måste inte hänvisa arbetet till något särskilt ämne. Det knyter an till alla ämnen och genomsyrar hela skoldagen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång