Språk/Language

Serveringstillstånd

För att få servera eller sälja alkohol behöver du göra en anmälan eller ansökan hos oss på Finspångs kommun.

Vill du servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker behöver du ansöka om ett serveringstillstånd. Ansökan om serveringstillstånd fylls i på Motalas webbplats tack vare kommunsamverkan som du kan läsa mer om nedan. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Du behöver inte tillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer,
  • ordnas utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
  • äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Hör av dig till alkoholhandläggare om du är osäker.

Kommunsamverkan

Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. Information om avgifter går att se i kommunens taxeringstabell nedan.

Mer information och kommungemensamma blanketter finns på Motala kommuns hemsida.

Restaurangrapport

Tillståndshavarnas försäljning av mat och alkoholdrycker följs upp genom inlämnade restaurangrapporter. Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska lämna en restaurangrapport varje år. Uppgifterna används bland annat för beräkning av tillsynsavgiften.

Finspångs kommun skickar ut restaurangrapporten i början av året. Du kan välja att fylla i den på papper och skicka in till oss eller registrera uppgifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Kontakt

Frågor om beslut och kunskapsprov:

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 42
catharina.stenhammar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Frågor till handläggare:

Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun

alk@motala.se