Språk/Language

Serveringstillstånd

För att få servera eller sälja alkohol behöver du göra en anmälan eller ansökan hos oss på Finspångs kommun.

Vill du servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker behöver du ansöka om ett serveringstillstånd. Ansökan om serveringstillstånd fylls i på Motalas webbplats tack vare kommunsamverkan som du kan läsa mer om nedan. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Du behöver inte tillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer,
  • ordnas utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
  • äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Hör av dig till alkoholhandläggare om du är osäker.

Ansök om serveringstillstånd till sommaren senast 20 april

Tillståndsprövningen kan under våren ta lite längre tid än vanligt. Lämna in din ansökan så snart som möjligt om du vill ha beslutet till sommaren. För 2020 gäller att ansökan ska vara komplett senast måndag 20 april för att servicegarantin skall gälla. Detta gäller tillstånd under juni och juli

För tillstånd som ska starta efter sommaren räcker det med att komplett ansökan inkommit 1 juni.

Kommunsamverkan

Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. Information om avgifter går att se i kommunens taxeringstabell nedan.

Mer information och kommungemensamma blanketter finns på Motala kommuns hemsida.

Kontakt

Frågor om beslut och kunskapsprov:

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Frågor till handläggare:

Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun

alk@motala.se