Språk/Language

Folköl och tobak

För att få sälja folköl, e-cigaretter eller tobak behöver du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen.

För att få sälja folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du skicka in en anmälan till kommunen.

För att få sälja tobak behöver du från 1 juli 2019 ansöka om tillstånd, enligt den nya tobakslagen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Både anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter samt ansökan om tillstånd görs hos Motala kommun då Finspångs kommun ingår i en kommunsamverkan. Du kan ansöka om tillstånd digitalt via Motala kommuns självservice eller hämta hem blanketter och fylla i via deras hemsida.

Ny tobakslag 1 juli 2019

Du som vill börja sälja tobaksvaror behöver från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter, tidigare har det räckt med en anmälan. Även du som redan i dag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd hos kommunen. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

Detta gäller för dig som vill börja sälja eller redan säljer tobaksvaror

  • Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd innan du börjar.
  • Om du anmält försäljning av tobaksvaror senast 30 juni i år, måste du söka tillstånd senast 1 november. Du får då fortsätta sälja till dess att du fått ett beslut.
  • Om du som anmält att du säljer tobaksvaror inte söker tillstånd senast 1 november, får du inte fortsätta sälja efter det datumet.

Kommunsamverkan

Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar och information om avgifter går att se i kommunens taxeringstabell.

Kontakt

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 42
catharina.stenhammar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång