Språk/Language

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

För att få sälja folköl, e-cigaretter, tobak eller tobaksfria nikotinprodukter behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd innan du påbörjar försäljning.

Ny lag gällande tobaksfria nikotinprodukter

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Lagen innebär att det införs en 18-årsgräns för köp av vitt snus och krav på att försäljningsstället kontrollerar köparens ålder. På försäljningsstället ska det även finnas tydlig information om förbudet mot att sälja tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, det vill säga vitt snus, måste anmälas till kommunen senast den 1 augusti.

Anmälningsblankett skickas ut till alla som har tillstånd för tobaksförsäljning i Finspångs kommun.

Både anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter samt ansökan om tobakstillstånd görs hos Motala kommun då Finspångs kommun ingår i en kommunsamverkan. Du kan ansöka om tillstånd digitalt via Motala kommuns E-tjänster eller ladda ner blanketten på motala.se

Kommunsamverkan

Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar och information om avgifter går att se i kommunens taxeringstabell.

Kontakt

Frågor om beslut:

Catharina Stenhammar
Alkoholdelegat
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 42
catharina.stenhammar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Frågor till handläggare:

Alkohol- och tobaksenheten
Motala kommun

alk@motala.se