Språk/Language

Vatten, avlopp och livsmedel

Här hittar du information om bland annat VA-nät, livsmedelshantering och serveringstillstånd.

Vattendroppar i motljus.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Peter Kindblom
Tillförordnad Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

peter.kindblom@finspang.se