Språk/Language

Vatten, avlopp och livsmedel

Här hittar du information om bland annat VA-nät, livsmedelshantering och serveringstillstånd.

Vattendroppar i motljus.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35. Torsdag den 14 oktober samt fredag den 15 oktober är hela enheten på kurs och kan ej svara i telefon.
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rüdow
Bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång