Finspångs kommun

Språk/Language

Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och kan leda till flera hälsorelaterade problem. För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det, enligt tobakslagen, är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

1 juli 2019 fick Sverige en ny tobakslag (2018:2088) som ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria och att det krävs tillstånd för att sälja tobak.

Från och med 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, såsom biljettområden och gångbanor.
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer.
 • Inhägnande platser/arenor utomhus, till exempel idrottsanläggningar och fotbollsplaner.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempelvis restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbud:

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Lokaler avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel.
 • Restauranger och andra serveringsställen inomhus.

I den nya lagen omfattar rökförbudet fler produkter utöver tobak:

 • Inhalering av tobak som till exempel förångats.
 • Rökning av örtprodukter.
 • Användning av e-cigaretter.
 • Användning av njutningsmedel där användningssättet motsvarar rökning men där innehållet inte är tobak, till exempel så kallade rökstenar.

Enkelt uttryckt ligger ansvaret på den som har praktiska möjligheter att se till att rökförbudet följs. Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Det innebär till exempel att på en lekplats har vanligtvis kommunen ansvar att se till att rökförbudet följs och när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

Inomhus och utanför entréer till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. Om en entré istället går till en galleria eller ett köpcentrum är det istället fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Om du störs av rökning på en plats som ska vara rökfri ska du vända dig till den som ansvarar för platsen. Om det inte blir någon förändring har du möjlighet att vända dig till miljöfunktionens expedition hos Finspångs kommun. Du finner kontaktuppgifter under kontakt på denna sida.

Skyltning, information och avvisning

Det är den som är ansvarig som ska sätta upp skyltar och tydligt informera besökare om rökförbudet samt även, vid behov, informera den som bryter mot rökförbudet. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten kan polis eller ordningsvakt avvisa personen därifrån.

Du som säljer tobaksvaror och liknande produkter måste från och med 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare har det räckt med en anmälan. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

Så här söker du tillstånd

Sedan 1 mars 2016 ingår Finspång i en kommunsamverkan tillsammans med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. Information om avgifter går att se i kommunens taxeringstabell.

Du som vill ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning ska därför vända dig till Motala kommun. Du kan ansöka om tillstånd digitalt via Motala kommuns självservice eller hämta hem blanketter och fylla i via deras webbplats.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35.
miljo@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 09-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång