Språk/Language

Latrinhämtning

Är din fastighet varken ansluten till det kommunala avloppet eller ett enskilt avlopp? Du kanske har utedass eller annan torrklosett?

Då kan du abonnera på latrinhämtning hos Finspångs Tekniska. Om du vill hantera ditt latrin på något annat sätt än ovan ska du kontakta kommunens bygg- och miljöenhet. Kontaktuppgifter finns på denna sida.

Kontakt

Finspångs Tekniska
Kundservice
Felanmälan

0122-851 80
kundservice@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35. Torsdag den 14 oktober samt fredag den 15 oktober är hela enheten på kurs och kan ej svara i telefon.
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång