Språk/Language

Vattenskyddsområden

Med stöd av miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om skydd och föreskrifter för kommunens ytvatten- och grundvattentäkter. Syftet är att skydda vattentäkterna mot såväl tillfälliga som kontinuerliga, diffusa och punktvisa föroreningar.

Nedan finns information om respektive vattenskyddsområde i kommunen. Inom vattenskyddsområde ska du iaktta försiktighet och larma om det inträffar en olycka. 

Byle

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Byle.

Glan

Länsstyrelsen beslutade år 2012 om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Glan som är vattentäkt för cirka 115 000 personer i Norrköpings kommun. Vattenskyddsområdet berör även delar av Finspångs kommun som gränsar mot Glan. Skyddsföreskrifterna reglerar hantering, verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på kvaliteten på vattnet i Glan. Skyddsföreskrifterna gäller från 1 januari 2013. På Nodras webbplats finns mer information.

Grytgöl

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Grytgöl.

Hunn

Den 26 augusti 2015 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Hunn. Beslutet kom dock att överklagas. Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterat överklagandet, beslutade under 2016 ett beslut som innebar att paragraf 9 i föreskrifterna reviderades.

Hävla

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Hävla.

Igelfors

Den 13 juni 2002 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområde samt föreskrifter för grundvattentäkten i Igelfors.

Näfssjön och Bleken

Den 23 maj 2007 beslutade kommunfullmäktige om fastställande av skyddsområden samt föreskrifter för ytvattentäkterna Bleken och Näfssjön.

Kontakt

Monica Eriksson
Administratör
Miljöfunktionens expedition

0122-852 35. Torsdag den 14 oktober samt fredag den 15 oktober är hela enheten på kurs och kan ej svara i telefon.
miljo@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång