Språk/Language

Gatukök

Denna lista är tänkt som ett hjälpmedel vid planering av ett gatukök. Här finns uppräknat olika utrymmen, inredning och utrustning som kan behövas. Skillnader beroende på verksamhetens storlek och inriktning kan naturligtvis förekomma. Ett gatukök jobbar med beredning och servering av hamburgare, korv, lövbit och liknande med tillbehör.

Gatukök är en livsmedelsanläggning utan servering på porslin. Med servering på porslin så tillkommer krav på diskutrymme med mera. Se information för pizzeria och/eller restaurang.

Vid hantering av livsmedel, måste bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter följas. Utöver det finns branschriktlinjer som kan underlätta till exempel utformningen av en lokal. Många krav i EG-förordningarna om livsmedelshygien beskriver mål för en bra livsmedelshantering utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger möjlighet för en viss flexibilitet. Företagarna har ansvaret för att visa att de lösningar de valt innebär att lagstiftningen uppfylls. Nedanstående krav kan alltså anpassas till verksamhetens storlek och karaktär.

Miljöenheten gör en bedömning av anläggningens förutsättningar vid den första livsmedelskontrollen efter att verksamheten har startat. Vid första besöket kontrolleras hela anläggningen det vill säga egenkontroll och lokal. Om eventuella brister konstateras, tar miljöenheten ställning till vilka åtgärder som är nödvändiga.

Ett gatukök får starta tidigast två veckor efter att en anmälan om registrering har lämnats till miljöenheten, om inte miljöenheten har registrerat anläggningen innan dess.

Vägledning

Gatukök, allmänna krav

 • Arbetsbänk med ho och blandare för grönsaker
 • Diskbänk med ho för interndisken
 • Värmeenheter med fläkt (spis, stekbord, ugn, fritös, värmeri, mikrovågsugn)
 • Avställningsytor, hyllinredning
 • Tillräckligt med kylförvaring för olika livsmedel
 • Frys
 • Handtvättställ med engångshanddukar och två

Utlämning

 • Arbetsbänk med kylbrunnar, bänkkylar
 • Exponeringskyl för sallader
 • Plats för kaffemaskin, kassa, porslin, bestick, servetter med mera
 • Plats för drycker
 • Hylla för förpackningsmaterial
 • Kundskydd
 • Handtvättställ med engångshanddukar och tvål

Förrådsutrymme

 • Utrymme för torrvaror, drycker, förpackningsmaterial med mera

Städutrymme

 • Plats för städutrustning (rengöringsmedel med mera)
 • Upphängningskrokar för städredskap (moppar, skrapor med mera)
 • Utslagsvask och blandare

Varumottagning

 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar och returvaror

Personalutrymmen

 • Omklädningsrum med plats för åtskild förvaring av privat- och arbetskläder
 • Plats för smutstvätt, ren tvätt samt eventuellt utrymme för tvätt och torkning av egen tvätt
 • Personaltoalett med förrum samt handtvättställ med engångshanddukar och tvål
 • Eventuellt pausrum
 • Eventuellt dusch

Soputrymme

 • Utrymme, sopkärl eller container med plats för all typ av avfall, även returemballage och pantflaskor/burkar och som går att hålla rent.

Skrivplats/kontor

 • Kontorsutrymme skilt från utrymmen där livsmedel hanteras

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång