Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Dialogmöte om vätgasens möjligheter och framtids­visioner

I början på december 2022 bjöd Finspångs kommun in till ett dialogmöte med fokus på vätgasens möjligheter och dess roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. En dag som bjöd på intressanta föredrag och många bra frågor från besökarna.

En man står bakom ett litet podium med en presentation om vätgas bakom sig på väggen.

Björn Aronsson från Vätgas Sverige håller föredrag på dialogmöte om vätgas.

Vätgas är en energibärare som gör det möjligt att lagra energi på ett nytt sätt. Detta pratade och demonstrerade Björn Aronsson från Vätgas Sverige under sitt föredrag på dialogmötet. Han visade upp hur det i praktiken fungerar att ladda upp ett ”vätgasbatteri” och pratade bland annat om hur vätgas kan göra det möjligt att lagra energi – dels inom industrin, dels hur till exempel vindkraftverk, vattenkraft och kärnkraft skulle kunna lagra energi och gå på dygnets alla timmar tack vare vätgas.

Björn berättade också om möjligheten att vätgas kan bli en del av transportlösningen i EU – vilka fordon som skulle kunna lämpa sig för vätgas och hur vätgasmackar kan bli aktuella i Sverige. Ett lyckat exempel från Björns föredrag är från Mariestads kommun och deras vätgasmack och vätgasdrivna fordon, som du kan läsa mer om hos Energikontoret Östergötland.

Ett konferensrum med människor som lyssnar på talare som står längst fram.

Johan Leirnes och Markus Jöcker från Siemens Energy håller föredrag på dialogmöte om vätgas.

Under dialogmötes andra föredrag pratade Johan Leirnes och Markus Jöcker, från Siemens Energy, om deras gasturbiner och hur man nu testkör dem för att kunna nå 100 procent vätgasdrivna gasturbiner – ett högt satt mål, som de ser fram emot att nå.

De berättade att det är mycket tack vara deras 3D-printing, ihop med deras testanläggning, som gjort att man lyckats utveckla tekniken i en rasande fart. På webbsidan ZEHTC kan du läsa mer om projektet.

Dialogmötet väckte intresse och många av besökarna uttryckte att det ska bli spännande att följa kommunens och Siemens utvecklingsarbete framåt och Finspångs roll i vätgasframtiden.

Kontakt

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång