Språk/Language

Fasadändring för en- eller tvåbostadshus

Om du vill ändra utseendet på ditt bostadshus kallas det för fasadändring. Med en fasadändring menas åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Offta behöver du bygglov om du ska göra en fasadändring på ditt bostadshus. Men det finns också undantag i krav på bygglov för en- och tvåbostadshus.

Generellt behöver du bygglov om

 • byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • karta där berörd byggnad markeras
 • plan- och fasadritning
 • förslag till kontrollplan

Hur ska jag göra?

 • Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger
 • Markera berörd byggnad tydligt på en karta
 • Skapa en kontrollplan
 • Ta fram ritningar för byggnaden
 • Skicka in din ansökan

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson