Finspångs kommun

Språk/Language

Ändra fasad på en- eller tvåbostads­hus

Om du vill ändra utseendet på ditt bostadshus kallas det för fasadändring. Med en fasadändring menas åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Offta behöver du bygglov om du ska göra en fasadändring på ditt bostadshus. Men det finns också undantag i krav på bygglov för en- och tvåbostadshus.

Generellt behöver du bygglov om

 • byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Du behöver inte bygglov om

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.
 • åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst eller blankett.
 • karta där berörd byggnad markeras.
 • plan- och fasadritning.
 • förslag till kontrollplan.

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Markera berörd byggnad tydligt på en karta.
 3. Skapa en kontrollplan.
 4. Ta fram ritningar för byggnaden.
 5. Skicka in din ansökan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se