Finspångs kommun

Språk/Language

Kontaktperson för LSS

Syftet med insatsen kontaktperson är att bryta eller förebygga isolering för personer med funktionsnedsättning.

Insatsen är till för dem som har begränsat med sociala kontakter eller få kontakter utöver sina anhöriga.

Kontaktpersonen är en medmänniska som hjälper den enskilde att delta i samhällslivet som exempelvis vid fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd i kontakter med myndigheter, ge råd och vara ett bollplank. Allt för att den enskilde ska bli så självständig som möjligt.

Kommunen förmedlar kontaktpersoner

Det är kommunen som förmedlar kontaktpersoner. Innan man blir kontaktperson görs en utredning med bland annat registerkontroll hos polisen.

Beslutet om kontaktperson gäller ett visst antal timmar per månad som kontaktpersonen och den enskilde ska träffas.

Kontakt

Sanna Stenbäck
LSS-handläggare

lss.handlaggare@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG