Finspångs kommun

Språk/Language

Nya Åstugan i Hällestad invigd

Sedan ett år tillbaka pågår renovering och tillbyggnad av det särskilda boendet Hällestadgården. På torsdagen var det dags för en delinvigning av demensboendet Åstugan som fått fyra nya lägenheter och gemensamhets­utrymmen.

Politiker och boende utanför Åstugans tillbyggnad. Enr röd träbyggnad med solceller på taket.

Politiker och boende utanför Åstugans tillbyggnad. Foto: Robert Davidsson

I värmande sensommarsol samlades boende, personal och politiker för att vara med om en del­invigning av det stora om- och tillbyggnads­projektet på Hällestadgården. Demensboendet Åstugan har fått fyra nya lägenheter med gemensamhets­rum och den äldre delen renoveras.

-Bygget har gått jättebra och nu får vi totalt tio lägenheter i Åstugan, berättade enhetschef Gunnel Olah som hälsade alla välkomna.

Omtyckt och välskött

Kommunstyrelsens ordförande Mats Annerfeldt (S) inledde och gav uttryck för att Hällestadgården är ett omtyckt och välskött boende som uppskattas av många.

-Det beror inte minst på kompetent och engagerad personal. Den här satsningen visar att vi satsar och prioriterar orter även utanför centralorten. Det är viktigt för hela Finspångs kommun, uttryckte Mats innan han lämnade över till nästa politikerkollega.

Många turer

-2019 avsatte vi pengar i budgeten för bygget men vi hade dålig tajming. Det var högt tryck på byggmarknaden och vi fick då bara in ett anbud. Vi gjorde om och sedan fick vi in fem anbud. När vi sedan skulle börja bygga blev det prisökningar. Men stort tack till alla inblandade och lycka till, sa miljö- och samhällsbyggnadsrådet Hugo Andersson (C).

Avslut med bandklippning

Sist på tur stod det avgående socialrådet Frida Granath (S) som fick avsluta sin sista dag på uppdraget med att klippa band.

-Det är svårt att vara opartisk för mig. Hällestadgården var min första arbetsplats när jag kom till Finspång för tolv år sedan.

Avgående socialråd Frida Granth (S), klipper band. Foto: Ida Monberg

Avgående socialråd Frida Granth (S), klipper band. Foto: Ida Monberg

Innan Frida hann sätta saxen i det blå bandet passade hon på att tacka personalen för det tålamod man haft under byggprocessen och överlämnade en blomma till boendet.

Mingel och rundvandring

Efter bandklippningen bjöds alla på kaffe med Hällestadgårdens vetebröd i långpanna. De som ville fick även gå runt och titta i och utanför den nybyggda delen.

Två personer tittar i den nya gemensamhetsytan i Åstugan.

Gemensamhetsyta i Åstugans nya del. Foto: Robert Davidsson

Modern och rymlig toalett i nya Åstugan.

Lägenheterna får nya moderna och rymliga toaletter. Foto: Robert Davidsson

Mjukisdjur i en röd soffa.

Hela satsningen klar i vår

-Bygget har gått bättre än förväntat, både vad gäller tidsplan och ekonomi, berättade affärs­utvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommuns fastighets­avdelning.

Vitt hus i flera våningar byggs.

Utbyggnad av Hällestadgården. Foto: Robert Davidsson

I projektet att bygga ut och rusta Hällestadgården för framtiden ingår också utbyggnad av bland annat 20 nya lägenheter, större matsal och personalutrymmen. Hela projektet beräknas vara färdigt och ska invigas under våren 2024.

Det här är ett särskilt boende

Särskilt boende som ibland förkortas SÄBO, är en bostad för äldre och personer med särskilda behov. Här finns personal dygnet runt. På enheterna finns även gemensamma utrymmen som kök och dagrum.

Kontakt

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-858 54
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång