Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Hällestadgården rustas för framtiden

På torsdagen togs första spadtaget för om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Hällestadgården strax väster om Finspång.

Första spadtaget på om- och tillbyggnaden av Hällestadgården 18 augusti 2022.På bilden: Affärschef på ED-bygg Henrik Eklund, socialråd Kristin Andersson (KD), miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S),  affärsutvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommun, enhetschef Pia Asplind. Foto: Robert Davidsson

Första spadtaget tas av affärschef på ED-bygg Henrik Eklund, socialråd Kristin Andersson (KD), miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S), affärsutvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommun, enhetschef Pia Asplind. Foto: Robert Davidsson

Fler boenden behövs

Fler boenden för äldre behövs i Finspångs kommun och nu byggs Hällestadgården ut och rustas för framtiden. Det blir ytterligare 20 nya lägenheter, matsalen byggs ut och boendet får inte bara nya gemensamhetsytor utan även nya personalutrymmen med personalmatsal, hygienutrymmen och kontor för hemtjänsten.

Bygger bort dålig arbetsmiljö

-Det är jätteroligt att bygget är i gång och vi kommer få totalt 50 boende. Vi bygger bort dålig arbetsmiljö och jag tror att det kommer fungera väldigt bra, berättar Pia Asplind som är enhetschef på Hällestadgården.

Första spadtaget

Ett 30-tal av Hällestadgårdens boende var på plats för en utomhusfika och tillsammans med politiker och personal som strålade i kapp med augustisolen var det dags för den officiella byggstarten. Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S), socialråd Kristin Andersson (KD), miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), enhetschef Pia Asplind, affärsutvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommun samt Henrik Eklund som är affärschef på ED-bygg, tog gemensamt det första spadtaget.

Film med tal av Ulrika Jeansson och Hugo Andersson samt spadtaget. Klicka på T i längst ner i filmrutan för textning.

Bättre kommer det att bli

-Det kommer vara lite stökigt ett tag när det byggs. Men det kommer bli toppenbra för er som bor här, för fler som kommer bo här och för hemtjänsten som kommer finnas här. Det blir ett år av byggnation och lite liv och rörelser, sa Ulrika Jeansson.

-Men det är ju samtidigt roligt att det rör sig lite. Vi som gillar byggen, vi tycker om sånt här, inflikade Hugo Andersson snabbt.

-Vi har tjuvstartat lite men jag vill ge stor eloge till Finspångs kommun som är framåtlutade och vågar satsa i en ganska tuff tid, uttryckte Henrik Eklund på ED-bygg.

-Det måste bli lite sämre innan det blir bättre. Och bättre kommer det att bli, avslutade Hugo.

Nya byggnader och rustad utemiljö

Nybyggnationen som är på totalt 1950 kvadratmeter fördelas på två olika tillbyggnader; på Hällestadgården och den intilliggande Åstugan. Delar av den befintliga byggnaden och utemiljön kommer också att rustas upp för att för att skapa goda förutsättningar för ett trivsamt boende som beräknas stå klart under 2024.

Fakta om Hällestadgården

Hällestadgården och Åstugan som ägs och drivs av Finspångs kommun, ligger i Hällestads kyrkby cirka 14 km från Finspångs centralort. Hällestadgården består i dag av 27 lägenheter. Åstugan har sju lägenheter och är avsedda för personer med demensdiagnos.

På boendet finns gemensamma utrymmen, trygghetslarm, omvårdnadspersonal och sjuksköterska och varje vardag erbjuds olika aktiviteter.

Kontakt

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-858 54
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad