Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Byggprojekten på Hällestad­gården löper på

Den pågående om- och tillbyggnaden på Hällestad­gårdens särskilda boende löper på enligt plan och beräknas stå helt klar första kvartalet 2024.

Nya tillbyggnad av Hällestadgården i tre våningar som är inklädd med byggnadsställningar och presenningar. Foto: Robert Davidsson

Nya tillbyggnad av Hällestadgården. Foto: Robert Davidsson

I augusti förra året startade det stora projektet med att bygga ytterligare 20 nya lägenheter, bygga ut matsalen, nya gemensam­hets­ytor och personal­utrymmen på Hällestadgården.

Åstugan får totalt tio lägenheter

Tillbyggnadens exteriör på demensboendet Åstugan ser nästan färdig ut. Men invändigt pågår intensivt arbete med väggar, innertak och installationer i fyra nya lägenheter och gemensam­hets­utrymmen.

Tillbyggda delen av Åstugan vid Hällestadgården. 15 mars 2023. Foto: Robert Davidsson

Den nybyggda delen vid Åstugan. Foto: Robert Davidsson

-Den nya delen blir klar till sommaren och då får de som bor i gamla Åstugan tillfälligt flytta in i de nya lägenheterna under tiden gamla Åstugan renoveras. Helt klart ska det vara i november och då kan vi hälsa flera nya boenden välkomna, berättar Gunnel Olah som är enhets­chef på Hällestadgården.

Nya lägenheter och personalutrymmen

Den nya tillbyggnaden till Hällestadgården som internt kallas hus H är nu insvept i fladdrande presenningar och tornar upp sig i tre våningar ut mot gärdet.

Interiör i tillbyggnaden av Hällestadgården 15 mars 2023. Foto: Robert Davidsson

Blivande personalutrymmen och kontor för hemtjänsten. Foto: Robert Davidsson

På bottenvåningen får hemtjänsten nya lokaler och kontor.
-Det är ett stort hemtjänstområde med cirka 30 medarbetare som kommer utgå från oss på Hällestadgården, berättar Gunnel.

I de övriga två våningsplanen byggs åtta nya lägenheter på varje plan varav den översta våningen blir ett nytt demensboende.

Alla nya lägenheter får stora toalettrum med tvättmaskiner samt höj- och sänkbara toalettstolar och handfat. I pentryna blir även diskbänkarna höj- och sänkbara.

Nytt pentry med höj- och sänkbar diskbänk i renoverat rum i Hällestadgården. 15 mars 2023. Foto: Robert Davidsson

Nytt pentry med höj- och sänkbar diskbänk i renoverat rum. Foto: Robert Davidsson

Även i den gamla delen pågår arbetet för fullt. Några lägenheter renoveras men också alla korridorer som får nya ytskikt och modern led-belysning.

-I bottenvåningen har vi haft problem med fukt i golven; bland annat i omklädnings­­rummen. Grunden och golven är ju cirka 60 år gamla så det kan vara dags för en upp­fräschning, tycker Gunnel.

Dubbelt så stor matsal

Med fler boenden behöver också matsalen bli större. Vid den nya till­byggnaden skapas även en ny ute­plats.

Tillbyggda delen av matsalen i samband med om- och tillbyggnad av Hällestadgården. 15 mars 2023. Foto: Robert Davidsson

Den nya tillbyggnaden till matsalen. Foto: Robert Davidsson

Lyckat byggprojekt

Inför byggprojektet har personalen varit involverad och både boende och anhöriga har fått åter­kommande information.

-Det funkar jättebra nu under byggtiden och vi i personalen har fått vara med i planeringen. Det vi särskilt ser framemot är den nya större matsalen men också att det blir nytt och fräscht, uttrycker både Sara och Eva som jobbar på Hällestadgården.

-Att de nya lägenheterna får egna tvättmaskiner är bra. Det kommer underlätta jätte­mycket och det är även bra ur hygiensynpunkt då vi slipper flytta runt smutstvätt, fortsätter Sara och Eva.

-Det har gått jättebra med bygget. Många av våra boenden tycker det är kul att följa bygg­projektet. Tids­planen hålls och vi har kunnat fortsätta alla aktiviteter som vanligt, avslutar säger Gunnel Olah.

Kontakt

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-858 54
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång