Finspångs kommun

Språk/Language

Hällestadgården i Hällestad

Hällestadgården och Åstugan är belägen i Hällestads kyrkby cirka 14 km från Finspångs tätort. Hällestadgården och Åstugan består av totalt 51 lägenheter där 18 av dessa är avsedda för personer med demensdiagnos och 2 stycken är växelvårdsplatser.

Vårdare och boende håller händer

Lägenheterna

Samtliga lägenheter är möblerade med säng och madrass. Övrig inredning får du själv stå för. Lägenheten är utrustad med ett mindre kök och kyl, för egen lättare tillagning. Du tecknar hyres­kontrakt med enheten. Hemförsäkring tecknar man själv för sitt lösöre.

Gemensamma utrymmen

Det finns flera gemensamhetslokaler. Dessa kan bokas för bland annat egna högtider. Lokalen bokas via personalen.

Trygghetslarm

Varje boende har tillgång till trygghetslarm. Du bär en larmklocka, där du vid behov kan påkalla personal.

Omvårdnadspersonal

Det finns omvårdnadspersonalen till din hjälp och stöd dygnet runt. Alla som bor på Hällestadgården och Åstugan har en kontaktman. Du ska ha en genomförande­plan, där det framgår vilken omvårdnad och träning just du har behov av.

Aktiviteter

Varje vardag finns det möjlighet delta i någon aktivitet. Dessa kan även vara individuella efter ditt behov. Aktiviteterna är med varierande innehåll.

Det finns tillgång till frisör och fotvård. Detta bokas via omvårdnads­­­personalen.

Sjuksköterska och läkare

Sjukvårdande insatser ordineras av sjuksköterska eller läkare. Sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag under dagtid. Kvällar och helger finns en sjuksköterske­patrull som omvårdnads­personalen kan kalla på. Läkare kommer regelbundet. Läkarkontakt sker via sjuksköterskan. Det finns även till gång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Kontakt

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-858 54
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad

Caroline Turesson
Administratör
Hällestadgården

0122-858 58
caroline.turesson@finspang.se

Hällestadgården
Besöksadress:
Örebrovägen 259
612 75 Hällestad

Omvårdnadspersonal Sjöstugan
0122-858 56

Omvårdnadspersaonal Ängstugan
0122-858 57

Omvårdnadspersonal Åstugan
0122-858 62

Köket
0122-858 59

Sjuksköterska
070- 211 24 53

Arbetsterapeut / Fysioterapeut
0122-850 38