Finspångs kommun

Språk/Language
Vi driver Finspång framåt!

Jobba med oss

Som medarbetare är du vår viktigaste resurs. Tillsammans gör vi skillnad och bidrar till Finspångs utveckling – varje dag. Här kommer du till en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.

Vill du bli en av oss?

Jobba i våra verksamheter

På sidorna nedan kan läsa mer om olika arbetsområden och yrken i Finspångs kommun. Du kan också lära känna några medarbetare som berättar om sina jobb.

Jobba inom vård och omsorg

Vill du ha ett viktigt jobb där du hjälper andra med deras omsorg och hälsa? Du kan till exempel arbeta som sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde, fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist.

Jobba inom service

Drivs du av att ge riktigt god service till de som bor och jobbar i kommunen? Du kan till exempel arbeta som kock, lokalvårdare, chaufför, IT-tekniker eller brandman.

Jobba inom social omsorg

Gör skillnad genom att hjälpa vuxna och barn som behöver stöd. Jobba som till exempel vårdare, personlig assistent, socialsekreterare, ungdomspedagog eller boendesamordnare.

Jobba inom utbildning

Bidra till att ge barn och vuxna den bästa utbildningen! Du kan till exempel arbeta som lärare, fritidspedagog, elevassistent, förskolelärare eller barnskötare.

Jobba inom boende och miljö

Är du intresserad av samhällsbyggnad och miljöfrågor? Du kan till exempel arbeta som bygglovshandläggare, fastighetsstrateg, drifttekniker och miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Jobba inom kultur och fritid

Vill du vara med och bidra till ett rikt kulturliv och värdefulla fritidsaktiviteter? Du kan till exempel arbeta som bibliotekarie, kultursamordnare, musiklärare, fritidsledare eller fritidsutvecklare.

Jobba inom ledning, utveckling och administration

Var med och utveckla Finspång! Du kan till exempel arbeta som administratör, lönespecialist, registrator, ekonom, chef, strateg eller utredare.

Jobba som vikarie

Vill du ha ett meningsfullt och flexibelt jobb? Hos oss arbetar vikarier som är till exempel vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter, lokalvårdare och måltids­biträden.

Jobb och praktik för dig som är student

I Finspångs kommun finns många möjligheter för dig som vill jobba eller praktisera under din utbildning.

Vill du veta mer om Finspång?

I filmen berättar vi om Finspång, hur Finspångs kommun fungerar och vad vi jobbar med. Häng med!

En välkomnande arbetsplats

Finspångs kommun är kommunens näst största arbetsgivare. Hos oss kan du göra skillnad. Genom öppenhet, tillit och ständiga förbättringar skapar du välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.

Finspångs kommun ska vara en välkomnande arbetsplats där alla bemöts med respekt. Vi motarbetar alla former av diskriminering eller särbehandlingar och arbetar medvetet med jämställdhet och mångfald. Likvärdiga anställnings- och utvecklingsmöjligheter ska finnas för alla anställda och utgå från verksamhetens behov. Vi vill underlätta för våra medarbetare att förena arbete med föräldraskap.

Våra värderingar

Vår värdegrund bygger på de tre ledstjärnor som ska genomsyra hur kommunens verksamhet bedrivs:

  • Utveckling
  • Serviceanda
  • Ansvar

Alla anställdas erfarenheter och kompetenser värderas lika och ses som en stimulerande och utvecklande tillgång för kommunen, för att kunna leverera rätt service och tjänster.

Medarbetare i hemtjänsten håller i en jacka i ett omklädningsrum.

Fördelar för dig som medarbetare

Förmåner

Här kan du läsa om friskvårdsbidrag och andra förmåner du har som medarbetare i Finspångs kommun.

Kompetensutveckling

Här kan du läsa om olika karriärvägar i våra verksamheter - här finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.

Vi strävar efter hållbarhet

I Finspångs kommun arbetar vi aktivt med att genomföra de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Annica sitter vid skrivbord

Vi driver Finspång framåt!

Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit ett gemensamt mål att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare.

Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö.

Var med och gör skillnad

Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.