Finspångs kommun

Språk/Language

Kan ditt företag erbjuda praktikplatser för gymnasieskolan?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Vi hoppas att ditt företag kan erbjuda APL-platser för gymnasieelever!

En tjej och kille vid en dator.

APL genomförs på följande vis på gymnasieskolan:

  • Årskurs 1: 1 + 2 veckor
  • Årskurs 2: 2 + 2 veckor
  • Årskurs 3: 2 dagar i veckan hela läsåret

Syftet med arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflektera över yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. APL innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Eleven ska följa arbetsplatsens arbetstid, vilket vanligen enligt avtal är 40 timmar per vecka.

Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen. Sedan planerar läraren och handledaren vad eleven ska få möjlighet att lära sig under APL-perioden, hur lärandet ska stöttas och hur det ska följas upp. Planen kan naturligtvis behöva revideras under periodens gång.

Under APL behöver läraren följa upp vad eleven arbetar med och vid behov justera planeringen tillsammans med handledaren. Efter APL behöver läraren ta reda på vad eleven faktiskt har lärt sig och därmed avgöra vilket kunskapsinnehåll eleven behöver få undervisning om i skolan.

Intresseanmälan, ta emot APL-elever

Skicka gärna in en intresseanmälan för din arbetsplats om ni önskar ta emot elever.
Ange det antal elever ni uppskattar att ni kan ta emot på APLRelaterad information

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång

Stefan Nemeth
Verksamhetschef - Grundskola 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning
Sektor utbildning

0122-850 93
stefan.nemeth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång