Språk/Language

Hemtjänst

Finspångs kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Insatserna bygger på frivillighet och de ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Insatserna ska så långt som möjligt utformas tillsammans med den enskilde och om den enskilde så önskar i dialog med anhöriga.

Hjälp i hemmet

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av serviceinsatser eller personlig omvårdnad. Serviceinsatser kan vara hjälp med städ, tvätt eller inköp. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med hygien, mathållning eller påklädning. Vid behov kan du även få hjälp nattetid.

Hjälpen är individuell och anpassas efter den enskildes behov.

Inbjudan till informationsträff för dig som är 75 år

Alla kommuninvånare får en inbjudan från hemtjänsten det året du fyller 75 år till en träff. Vid träffen får du information om vilka insatser du kan ansöka om och vilka utförare som finns. Medverkande vid informationsträffen är biståndshandläggare, enhetschef, avgiftshandläggare och handläggare för färdtjänst.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att ge en ökad trygghet i hemmet. Trygghetslarmet innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt. Hjälp påkallas via en larmknapp som bärs på armen eller runt halsen. Kontakt med larmcentral sker via högtalartelefon. Larmcentralen kallar vid behov på hemtjänsten som gör ett hembesök hos den som har larmat.

Du behöver inte ha hemtjänst för att få ett trygghetslarm.

Hur gör jag för att ansöka?

Du som vill ansöka om hjälp kan fylla i en ansökan eller kontakta kommunens biståndshandläggare för information och hjälp med ansökan.

Jämför hemtjänst i äldreguiden

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tagit fram öppna jämförelser inom hemtjänst för äldreguiden. Den bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och innehåller uppgifter om kvaliteten i verksamheten.

Äldreguiden finns på Socialstyrelsens webbplats.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Chefer inom hemtjänsten

Ann-Charlotte Tolf Johansson
Enhetschef Östermalms hemtjänst och Östermalmsträffen
Sektor vård och omsorg

0122-852 48
ann-charlotte.johansson-tolf@finspang.se

Auroravägen 16 , 612 40 Finspång

Daniel Cakar
Enhetschef Högby hemtjänst, Äldrelots och Träffpunkt
Sektor vård och omsorg

0122-854 39
daniel.cakar@finspang.se

Sjöviksvägen 10, 612 36 Finspång

Emma Rosén
Enhetschef Hårstorps hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-853 78
emma.rosen@finspang.se

Auroravägen 16, 612 40 Finspång

Petra Hansen
Enhetschef Hällestad hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-85374
petra.hansen@finspang.se

Örebrovägen 259, 610 12 Hällestad

Sofie Karlsson
Enhetschef Betarens hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-852 05
sofie.karlsson@finspang.se

Sjöviksvägen 14, 612 36 Finspång

David Bergström
Enhetschef Skedevi Hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-854 39
david.bergstrom@finspang.se

Tvartorpsvägen 2, 612 71 Rejmyre

Sara Skilberg
Enhetschef Nattpatrull
Sektor Vård och omsorg

0122-858 84
sara.skilberg@finspang.se

Auroravägen 16 , 612 40 FINSPÅNG