Språk/Language

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan ges till en gravt rörelsehindrad person som på grund av funktionsnedsättning endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig till och från sin bil inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen.

I första hand gäller det personer som kör bil själv. Rörelsehindrad person som inte kör bil själv kan bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl innebär att den som söker inte klarar att bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam under tiden föraren parkerar bilen.

Kontakta Finspångs kommuns färdtjänsthandläggare för ansökan om parkeringstillstånd, eller ladda ner blanketten nedan.

Så använder du parkeringstillståndet

Har du fått ett parkeringstillstånd som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.

Har du fått ett parkeringstillstånd som passagerare får du bara använda tillståndet när du är med i bilen vid parkeringen.

Parkeringstillståndet ska placeras i vindrutans vänstra främre del med kortets giltighetstid väl synligt för kontroll utifrån.

Relaterad information

Kontakt

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: mån-tis kl. 8-9 / tors-fre kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång