Finspångs kommun

Språk/Language

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten utför persontransporter med taxibilar och rullstolstaxi. Dessutom finns servicelinjen.

Resorna samordnas vilket innebär att fordonet inte alltid åker den kortaste vägen utan stannar för att ta upp och släppa av andra resenärer. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss eller annan kollektivtrafik på grund av en funktions­nedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader.

Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Finspångs kommun för att kunna söka färdtjänst.

En utredning görs

När utredningen görs kan du bli kontaktad via telefon eller bokas för ett personligt möte. Till utredningen behövs information om dina svårigheter att gå och att åka buss eller servicelinje samt vad du behöver för att kunna genomföra en resa. Exempelvis kan du som behöver aktiv hjälp i fordonet under själva resan ansöka om det.

Ibland behövs ett läkarintyg

Du kan bifoga ett läkarintyg om du vill styrka ditt behov.

Om handläggaren inte har tillräckligt med information för att ta beslut kan ett läkarintyg om behov av färdtjänst behövs. Behövs läkarintyg, kan det ta längre tid innan du får beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Om du får färdtjänst får du också information om hur du kan använda färdtjänsten, hur du bokar resor och hur länge beslutet gäller. Ditt färdtjänstkort får du separat.

Om du inte får färdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Ett färdtjänsttillstånd förnyas inte automatiskt

Om du vill ansöka på nytt kan du göra det två till tre månader innan tillståndet upphör att gälla. En ny prövning görs utifrån den situation som gäller vid det nya ansökningstillfället.

Resor med kommunal färdtjänst beställer du på 0122-852 00

Gör beställningen mellan kl. 8-16 och senast två timmar innan avresan. Resandet sker enligt fastställd tidtabell.

Färdtjänsten får inte användas för resor som bekostas av det allmänna, exempelvis sjukresor och skolskjuts. Inte heller för resor som Försäkringskassan, försäkringsbolag eller arbetsgivare ska betala.

Resor med länsfärdtjänst beställer du på 0771-71 10 20

Gör beställningen kl. 6-23 och senast två timmar innan avresan. Resandet är linjelagt och sker enligt fastställd tidtabell. Byten av fordon förekommer.

Har du frågor om till exempel länsfärdtjänst eller sjukresor ring till Östgötatrafiken kundtjänst: 0771-21 10 10 eller läs mer om färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats.

Vill du lämna synpunkter på en resa?

Vill du lämna synpunkter på en resa med kommunal färdtjänst kontakta Beställningscentralen på telefonnummer 0122-852 00.

Vill du lämna synpunkter på en resa med länsfärdtjänst eller sjukresor kontaktar du Östgötatrafikens kundtjänst på telefonnummer 0771-21 10 10.

Färdtjänstens service

Den service som ingår i färdtjänsten är hjälp i och ur fordonet, till och från hämtnings­adressens entré, hjälp med bilbälte samt i och ur fordonet med bagage. Bagage som får tas med är två kassar eller liknande.

Behöver du extra hjälp ska du ansöka om detta. Extra hjälp innebär att du blir hämtad eller lämnad vid din dörr i flerfamiljs­hus. Du måste vara beviljad extra hjälp i ditt färdtjänst­tillstånd för att kunna få denna service (gäller inte om du är beviljad kostnadsfri ledsagare).

Färdtjänstresor planeras så att flera resenärer åker i samma fordon.

Vid resor med färdtjänst får hjälpmedel tas med som behövs under resan. Det ska framgå av ditt färdtjänst­tillstånd vilket hjälpmedel som du får ta med dig.

För resor inom Finspångs kommun kan du betala kontant, köpa ett dygnskort eller periodkort.

För resor med länsfärdtjänst gäller Östgötatrafikens taxa, antingen kontantbiljett, dygnskort eller periodkort med giltighet län. Läs mer på Östgötatrafikens webbplats om vilka typer av biljetter du kan ladda ditt färdtjänstkort med.


Medresenär

Vid resa får du som har tillstånd ta med en medresenär. Medresenären betalar en egenavgift.

Ledsagare i särskild kollektivtrafik

Du som behöver hjälp under resan och beviljats ledsagare, din ledsagare åker med dig kostnadsfritt.

Ledsagare i allmän kollektivtrafik - Alla som beviljas färdtjänst i Finspångs kommun har rätt till kostnadsfri ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken.

Sällskapsdjur

Får tas med vid färdtjänstresa om man säger till vid beställningen. Sällskapsdjur ska förvaras i väska, bur, korg eller låda och placeras i fordonets godsutrymme. För sällskapsdjur betalas kontantpris som för ungdom.

Ledarhund, servicehund

Åker kostnadsfritt.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan ta dig till sjuk- och tandvård med buss eller servicelinjen kan du ha rätt till sjukresa. Det är Region Östergötland som ansvarar för sjukresor. Beställ din sjukresa på 0771-71 10 20.

Mer information om sjukresor hittar du på 1177.se

Det är inget krav att ha färdtjänst för att ha rätt till sjukresa.

Har du frågor om till exempel priser och sjukresor ring till Östgötatrafiken kundtjänst: 0771-21 10 10 eller läs mer på Östgötatrafikens webbplats.

Resor inom Östergötland

Du kan resa i och mellan kommuner inom Östergötland. När du åker till en annan kommun reser du med anpassade fordon. Resorna sker med byten precis som om du skulle åkt tåg eller buss.

Ring och boka hos beställningscentralen: 0771-71 10 20

Resor i annan kommun utanför Östergötland

Du har också möjlighet att resa sex enkelresor utanför Östergötland inom vistelsekommunen. Du beställer resan hos trafikföretaget i den aktuella kommunen och betalar hela reskostnaden till chauffören. Kvittot sparas och skickas till Transportenheten.

Kvittot som du får ska innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Från- och tilladress för resan
  • Förarens påskrift eller förarnummer

Skicka kvittot till:

Finspångs kommun
Transportenheten
612 80 Finspång

Ange bank samt clearing- och kontonummer där du vill att ersättningen ska sättas in. Ersättningen är 75 procent av taxameterbeloppet.

Observera att ovanstående enbart gäller för resor inom en vistelsekommun. Vill du resa från vistelsekommunen till en annan kommun ska du före resan ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Relaterad information

Kontakt

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: måndag-tisdag kl. 8-9 och torsdag-fredag kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång