Språk/Language

Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är till för dig som är folkbokförd i Finspångs kommun och som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst sex månader.

Finspångs kommun erbjuder olika former av färdtjänst:

 • Kommunal färdtjänst
 • Länsfärdtjänst
 • Riksfärdtjänst

Färdtjänst i Finspångs kommun

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Färdtjänsten utför persontransporter med taxibilar och rullstolstaxi. Dessutom finns Servicelinjen.

Resorna samordnas vilket innebär att fordonet inte alltid åker den kortaste vägen utan stannar för att ta upp och släppa av andra resenärer.

Egenavgifter och dygnsbiljett för färdtjänst

Dessa egenavgifter gäller från den 1 juli 2019.

 • 30 kronor i grundavgift (gäller första och andra zon). Därefter 10 kronor i zontillägg. Östgötatrafikens zonkarta gäller.
 • Dygnsbiljett län senior gäller för resenärer med färdtjänst. Den kostar 100 kronor.
Östgötatrafikens zonkarta.

Länsfärdtjänst

Beställ länsfärdtjänst på telefon 0771-71 10 20 minst två timmar innan avresa. Resandet är linjelagt och sker enligt fastställd tidtabell. Byte av fordon förekommer.

Riksfärdtjänst

Vill du resa till en kommun utanför Östergötland, kontakta färdtjänsthandläggaren. Tänk på att göra din ansökan i god tid. Vi behöver ha din ansökan senast tre veckor innan du ska ut och resa. Vid storhelger (påsk, pingst, midsommar, jul och nyår) gäller särskilda bestämmelser för ansökningstid. Datum för sista ansökningsdag annonseras i Fokus Finspång och på webbplatsen.

Sjukresor

Från och med 1 juli ansvarar Östgötatrafiken för sjukresor i Finspångs kommun. Förändringarna berör ej färdtjänstresor. Vid beställning av vanliga färdtjänstresor använder du telefonnumret till kommunens beställningscentral som vanligt.

Du beställer sjukresor direkt hos Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20. 

Vid beställningen uppger du ditt födelsenummer och att det gäller just en sjukresa. Meddela om du har med en följeslagare/ledsagare eller om du behöver hjälp att ta dig från bostaden till fordonet.

Tips till dig som brukar boka samt åka sjukresor i Finspångs kommun

 • Beställ resan i god tid före avfärd. Du kan boka dina resor upp till två veckor i förväg. Beställning och avbokning sker direkt hos Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.
 • En planerad sjukresa beställs senast kl. 16.00 dagen före. Resorna utförs med taxi, minibuss eller liknande. Oftast reser man tillsammans med andra då resorna samplaneras.
 • En oplanerad sjukresa beställs senast två timmar i förväg. Tänk på att tiden kan senare eller tidigareläggas med 30 minuter.
 • Då trafiken samplaneras med övriga länsöverskridande sjukresor innebär det att turer ej längre är tidtabellsstyrda.
 • Kunden ska alltid kunna legitimera sig.
 • Samtliga frågor gällande bokning av sjukresor hänvisas till Östgötatrafikens beställningscentral.

Kontakt

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: mån-tis kl. 8-9 / tors-fre kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Beställ servicelinjen

0771-71 10 20

Mer information såsom servicelinjens tider och karta finns på Östgötatrafikens webbplats.

Beställ färdtjänstresa
Beställningscentralen, Finspångs kommun

0122-852 00

Beställ sjukresa
Östgötatrafikens beställningscentral
0771-71 10 20

Relaterad information

Läs mer om beställning av sjukresa hos Östgötatrafiken.