Finspångs kommun

Språk/Language

Äldreomsorg

- på lättläst svenska

Äldre människor kan behöva hjälp
med olika saker i vardagen.
I äldreomsorgen ger vi stöd och service
till människor som är gamla.

Det finns olika typer av stöd.

Om det är svårt för dig att
klara dig hemma kan du
ansöka om att få flytta till
ett särskilt boende.

På särskilda boenden bor du
i en egen lägenhet. Det finns
också rum som kan användas
av alla på boendet.

Du kan få stöd och hjälp
med vård av personal
alla tider på dygnet.

Du ansöker om en plats på
ett särskilt boende via
kommunens e-tjänst.

Se länk längre ner på sidan.

Om du behöver hjälp kan du
kontakta kommunens växel
på telefonnummer 0122-850 00.

När du gjort din ansökan
blir du kontaktad av kommunen.
Du får då berätta
vad du behöver hjälp med för
att klara dig i vardagen.

Det tar 8 veckor innan du
får svar på din ansökan.
Du betalar hyra för bostaden.
Du betalar en avgift för stödet
från personalen och du betalar för maten.

Om du har svårt att klara
saker hemma kan du få hjälp
av hemtjänst.

Hemtjänst betyder att personal
kommer hem till dig
och hjälper dig.

Personalen kan hjälpa till
att tvätta dig
och klä på dig,
hjälpa dig att städa
och att tvätta.

Om du inte kan laga mat
kan personal
komma hem till dig med mat.
Maten du får är kall
och du värmer den i ditt kök.
Om du inte kan värma maten
kan personalen värma maten åt dig.

Personalen i hemtjänsten
gör bara sådant som du
inte klarar själv.
Den som har hemtjänst
måste betala för det.

Du ansöker om hemtjänst via
kommunens e-tjänst.
Om du behöver hjälp kan du
kontakta kommunens växel
på telefonnummer 0122-850 00.

Se länk längre ner på sidan.

Det tar mellan 2 till 8 veckor
att få svar på din ansökan.

Ett trygghetslarm är ett larm
för dig som har hemtjänst.

Du kan trycka på det
om du har ramlat hemma
eller skadat dig på något vis.

Trygghetslarmet är ett halsband
eller ett armband med en knapp.

När du trycker på knappen
skickar larmet en signal
och personal från hemtjänsten
kommer till dig.

Du ansöker om hemtjänst via
kommunens e-tjänst.
Om du behöver hjälp kan du
kontakta kommunens växel
på telefonnummer 0122-850 00.

Se länk längre ner på sidan.

Ett trygghetslarm kostar
250 kronor i månaden.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång