Finspångs kommun

Språk/Language

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamheten i Finspångs kommun organiseras som en ideell verksamhet. Syftet är att genom olika insatser skapa trygghet och sätta guldkant på tillvaron för äldre personer. De insatser som görs av frivilliga ska inte ersätta det kommunala ansvaret för äldreomsorgen.

Som frivillig ger du av din tid för att göra en insats för en äldre. Varje insats är viktig. Därför är du välkommen oavsett hur mycket du kan göra. Ditt engagemang som frivillig ger dig något tillbaka i form av social samvaro och meningsfullhet. I gengäld erbjuder vi;

  • Olycksfallsförsäkring.
  • Regelbundet stöd och uppmuntran.

Frivilliga behövs

Som frivillig bidrar du med dina personliga erfarenheter och ditt engagemang. Du upplever ofta känslan av att vara behövd. Du sätter på olika sätt guldkant på tillvaron och skapar trygghet för de äldre.

Exempel på frivilligverksamhet:

  • Träffpunkter
  • Ledsagning till läkarbesök eller andra aktiviteter
  • Gymnastikgrupper
  • Aktiviteter på särskilda boenden
  • Sjukhusvärdar på Närsjukvården i Finspång.

Det går att göra mer. Det du som frivillig kan och vill är avgörande av vad vi kan erbjuda.

Du som vill engagera dig - anmäl ditt intresse

Enskilda, grupper och föreningar i alla åldrar som vill förverkliga idéer och engagemang är välkomna att ta kontakt med samordnaren, kontaktuppgifterna finns till höger på sidan.

Kommunen håller med lokaler, introduktionsinformation samt råd och stöd. I introduktionen ingår allt du behöver för att komma igång; försäkringsfrågor, tystnadsplikt med mera. Du kommer att erbjudas fortbildning. Hör gärna av dig med vad du kan erbjuda!

Du som vill ha hjälp

Vi vänder oss till alla som är över 65 år. Du som behöver hjälp kan ta kontakt med Frivillig­centralen, kontaktuppgiften finns till höger på sidan. Lämna dina önskemål om vilka tjänster du vill ha hjälp med.

Du som har ersättning

Prata med din handläggare om du har ersättning från försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller kommunen samtidigt som du engagerar dig i frivilligarbete. Du och din handläggare kan komma överens om vilka uppdrag du kan ha samtidigt som du får ersättning.

Kontakt

Sandra Boholm
Samordnare
Frivilligcenter

0122-852 89
frivilligcenter@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång