Finspångs kommun

Språk/Language

Zlata Vardanjana, vård­biträde

Närbild av medarbetaren Zlata Vardanjana.

Möt vårdbiträdet Zlata Vardanjana, som berättar om hur en vanlig arbetsdag kan se ut inom hemtjänsten där hon jobbar.

Varför valde du att arbeta som vårdbiträde?

Som person är jag väldigt social och jag brinner för att jobba med människor. Min resa inom äldrevården började med att jag var feriearbetare på ett äldreboende när jag fortfarande gick på gymnasiet. Redan då kände jag att jag kunde bidra med väldigt mycket i de äldres vardag, och sommaren efter provade jag på att vara sommarvikarie hela semesterperioden på hemtjänsten.

Jag tog sedan många extra pass när skolan började igen och efter jag tog studenten så gick jag på långvikariat och så småningom blev jag tillsvidareanställd. Idag jobbar jag som vårdbiträde på Hällestad hemtjänst och trivs superbra på mitt jobb!

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Det bästa med mitt jobb är alla fantastiska människor jag möter och hjälper dagligen. Dagarna är variernade och det innebär att det väntar olika utmaningar, men det är också det som gör det spännande.

Även fast vi har en hel del olika rutiner på vår enhet så behöver vi alltid vara beredda på olika bemötanden och situationer. Detta eftersom vi arbetar med människor som har olika behov och hälsotillstånd. Det finaste av allt i jobbet är ändå tacksamheten man får av de äldre, och även deras anhöriga. Det gör att man känner sig extremt uppskattad och behövd!

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

På hemtjänsten arbetar man dag, kväll och helg där rutinerna ser olika ut beroende på vart man jobbar.

Vi börjar våra morgnars med ett 15-minuters morgonmöte för att planera dagen, gå igenom tidigare händelser, påminna om uppgifter, ta emot rapporter från nattpatrullen, och fördela mat/medicin.

Hos oss har vi en person som har hand om larmtelefonen och då måste den veta vart alla befinner sig ifall det uppstår några larm. Eftersom vi har så stort område i Hällestad har vi som regel att den som är närmst den drabbade åker på larm, men vi hjälps såklart alltid åt.

Efter morgonmötet gör vi morgon- och förmiddagsbesök med olika uppgifter som till exempel att ge läkemedel, utföra olika omvårdnadsinsatser, värma mat, assistera vid dusch, vara behjälpliga vid ombyte och ge social tid. Ibland behöver vissa besök dubbelbanning vid behov. Efter lunchtid fortsätter vi med besök och avslutar dagen genom att kontrollera bilar, ladda telefoner och använda en gemensam almanacka för kommunikation med kvällspersonalen.

De som jobbar kväll har inget morgonmöte, men vi samarbetar med våra kollegor, utför arbetsuppgifter och rapporterar till nattpatrullen vid arbetspassets slut om eventuella avvikelser.

Vad krävs för att jobba som vårdbiträde?

För att jobba som vårdbiträde inom äldrevården krävs det att du ska gilla att jobba med människor, kunna känna empati och vara en god lyssnare. I och med att vi ofta möter olika människor dagligen anser jag att det krävs att kunna känna av och hantera individer på olika sätt.

Det är även viktigt att kunna ta ansvar och fatta egna beslut när man jobbar en del självständigt under dagarna, och det inte alltid finns tid att ringa och rådfråga en kollega.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Inom kommunal verksamhet har vi gott samarbete mellan olika professioner vilket är till stor hjälp i vårt arbete. Vi alla jobbar utifrån samma mål och det känns väldigt tryggt, tycker jag.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Det som gör att mitt jobb är ett av Sveriges viktigaste är att vi försöker öka personens livskvalité på bästa möjliga sätt. Vi finns där och lyssnar och stöttar, även i livets slutskede. Jag brukar alltid säga att de som har varit med och byggt upp vårt samhälle ska förtjäna att få ett värdigt avslut.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång