Finspångs kommun

Språk/Language

Vård­centrum Finspång nominerad till vård­byggnads­priset

Byggnaden som bland annat inrymmer kommunens korttids­­avdelning är en av fem byggnader i landet som nominerats till priset. Vinnaren utses 16 november.

Exteriörbild av vårdcentrums byggnad som är i tre våningar.

Vårdcentrums fasad utefter Bergslagsvägen. Foto: Sofia Hellstedt

Vård under samma tak

I december 2020 öppnade verksamheterna upp portarna i Vårdcentrum Finspång efter flera års planering och byggnation.

Region Östergötland är huvudman för byggnaden som samlar all vård under samma tak. I huset finns även Finspångs kommuns korttids­­avdelning för åter­hämtning och rehabilitering. Kortids­vistelsen möjliggör en tryggare hemgång efter sjukhus­vistelse.

-Byggnaden innebär verkligen att vi kan jobba med nära vård där patienterna inte ska påverkas så mycket av om det är regionen eller vi i kommunen som har ansvaret, berättar Åsa Karlsson som är vård- och omsorgschef i Finspångs kommun.

Pris som uppmärksammar goda exempel

Det är Forum Vårdbyggnad som utser vårdbyggnads­priset. Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel inom arkitektur, att premiera innovativ vårdmiljö och framhålla goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid fem tillfällen. Senaste tillfället var 2021, och 16 november är det alltså dags igen att presentera en vinnare.

Korridor i Vårdcentrum Finspång där en person är på väg att gå in i ett rum.

Korridor i Finspångs kommuns korttidsavdelning på översta våningsplanet. Foto: Robert Davidsson

Ett hus som underlättar samverkan

I Forum Vårdbyggnads beskrivning i samband med nomineringen skriver man bland annat ”Patienten tas om hand sömlöst i alla vårdövergångar". Något som vård- och omsorgschef Åsa Karlsson bekräftar.

-Att finnas på plats under samma tak som regionen underlättar vår samverkan. Det handlar bland annat om samverkan mellan personal­grupper och om att utskrivnings­processen från sluten­vård till korttidsavdelningen sker så sömlöst som möjligt. Det är jättekul att man uppmärksammar satsningen på Vårdcentrum Finspång som ger förutsättningar för en god och effektiv vård.

Interiör från Vårdcentrum Finspång.

Patienter på väg från dagrummet i korttidsavdelningen. Foto: Robert Davidsson

Fakta om Vårdcentrum Finspång

Byggnaden som ligger längs Bergslagsvägen i centrala Finspång är ritad av Arkitema Architects och stod klar hösten 2020. Den totala ytan på 17 000 kvadrat­meter fördelas på fem vånings­plan. Här finns all vård under ett och samma tak. Målet är att det ska vara tryggt, enkelt och smidigt för patienterna och ge en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring exempelvis utrustning och personal.

I Vårdcentrum Finspång finns bland annat:

  • vårdcentral med laboratorium.
  • barn- och ungdomsmottagning.
  • kvinnohälsan och barnavårdscentral.
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds­rehab.
  • Finspångs kommuns korttids­avdelning.
  • närvårdsklinik med närvårds­avdelning och LAH-verksamhet.
  • apotek.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG