Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Medarbetarnas första besök i nya Vårdcentrum

Det var nyfikenhet och förväntan i luften när medarbetarna från Finspångs kommun och Region Östergötland i onsdags besökte sina nya arbetsplatser.

I det nya hälsotorget kommer patienter själv kunna mäta sitt blodtryck visar Liselotte Häll, projektledare bygg. Foto: Pia Jakobsson, Region Östergötland

I det nya hälsotorget kommer patienter själv kunna mäta sitt blodtryck visar Liselotte Häll, projektledare bygg. Foto: Pia Jakobsson, Region Östergötland

Se filmen från när personalen besökte sin nya arbetsplats onsdag 16 september 2020!

Resurser samlas under samma tak

På Vårdcentrum Finspång samlas resurser för en nära hälso- och sjukvård under ett och samma tak. Här finns vårdcentral, lab, barn- och ungdomsmottagning, kvinnohälsa, rehab, närvård, LAH tillsammans med Finspångs kommuns korttidsavdelning.

En modell för nära vård i Östergötland

-Satsningen på ett nytt vårdcentrum i Finspång handlar om att skapa förutsättningar för en fortsatt trygg, god och nära hälso- och sjukvård i Finspång. Finspångs kommun och Region Östergötland har en långsiktig ambition för samverkan och utveckling av hälso- och sjukvården lokalt i Finspång. Vårdcentrumet är extra intressant eftersom det också kommer tjäna som modell för Nära vård i Östergötland, säger Rolf Östlund, utvecklingsdirektör Region Östergötland.

Maud Elof Johansson, undersköterska vårdcentralen Finspång kikar ut från lablokalerna. Foto: Pia Jakobsson, Region Östergötland

Maud Elof Johansson, undersköterska vårdcentralen Finspång kikar ut från lablokalerna. Foto: Pia Jakobsson, Region Östergötland.

Öppning i december

Bygget av Vårdcentrum Finspång startade 2017 och de första patienterna tas emot i december 2020. Efter en lång väntan fick medarbetarna äntligen besöka sin nya arbetsplats. På ett corona-anpassat sätt guidades medarbetarna runt i mindre grupper i byggnaden i onsdags kväll.

Foto: Pia Jakobsson, Region Östergötland

Personalen på besök i Vårdcentrum. Foto: Pia Jakobsson, Region Östergötland.

Finspångs vårdcentrum från ovan i maj 2020.

Finspångs Vårdcentrum från ovan. Foto: Robert Davidsson, Finspångs kommun.

Fakta Vårdcentrum Finspång

Byggnaden uppförs i fem plan utefter Bergslagsvägen i centrala Finspång. Totalt blir det en yta på 17 000 kvadratmeter. Här samlas all vård under ett och samma tak. Det är nära, tryggt och enkelt för patienterna och ger en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring exempelvis utrustning och personal. Vårdcentrum Finspång omfattar:

  • vårdcentral med laboratorium
  • barn- och ungdomsmottagning
  • kvinnohälsan och barnavårdscentral
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds rehab
  • Finspångs kommuns korttidsavdelning
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet

Kontakt

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG