Finspångs kommun

Språk/Language

Ny skötselrutin av kommunala gräsytor

Under året förändrar vi skötseln av flera gräsytor i Finspångs tätort. Det gör vi för att gynna den biologiska mångfalden och minska vår miljöpåverkan, samtidigt som vi sparar på resurser.

Blomsterängar i Vibjörnsparken. Ängarna slås varje år med slåtterbalk och lie.

Den nya skötselrutinen är framtagen med hänsyn till nuläge, inkomna medborgarförslag och prioriterat uppdrag med att öka blomningen i kommunen. Förändringen innebär att flera gräsytor runtom i Finspångs tätort inte kommer att klippas ner i samma utsträckning som de gjorts tidigare år.

I stället får gräset växa till sig i utvalda områden för att brukas på olika sätt. Gräs i anslutning till gångstråk och i direkt anslutning till tomter berörs inte av den nya skötselrutinen.

- Det här är ett mycket bra initiativ för att gynna den biologiska mångfalden. Framför allt är det värdefullt på det sättet att vi ger våra insekter livskraftiga miljöer eftersom de är väldigt viktiga för vårt ekosystem, säger kommunstyrelsens ordförande, Mats Annerfeldt (S).

En positiv förändring

I årets skötselrutin kommer vi att sluta klippa gräs främst i Hårstorp, Svälthagen och Viggestorp. Platserna har valts ut utifrån medborgarförslag och utifrån där vi ser att invånare inte nyttjar områden med aktiviteter. Istället kommer dessa områden att skötas som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark.

- Vi är positiva till att kommunen gör dessa ändringar i skötselrutinen. Många andra kommuner har redan gjort dessa ändringar så det ligger väl med i tiden att även Finspång kommun testar detta. Det positiva är dels den biologiska mångfalden men även att vi minskar tiden på våra maskiner och personal, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan, säger Fredric Månsson, projektledare på Finspångs Tekniska.

Via länkarna nedan kan du ta del av 2024 års områdeskartor. Kartora beskriver vilka områden i tätorten som ingår i årets skötselrutin samt de områden som exkluderas.

Flera fördelar med att bevara hög­vuxet gräs

Ytor med högt gräs och ängsblommor har flera fördelar, särskilt för miljön och våra minsta vänner eftersom de främjar biologisk mångfald genom att erbjuda en varierad livsmiljö för olika växt- och djurarter. Dessutom fungerar miljöerna som skydd och boplatser, vilket i sig är positivt för många olika organismer och ekosystemets hälsa.

Vill du vara med och bidra till att förbättra den biologiska mångfalden? Här är några tips på vad du kan göra:

  • Klipp mindre gräs i din trädgård - tacksamt för både dig och arterna.
  • Anlägg en äng i din trädgård. Mer information hittar du hos Naturskyddsföreningen.
  • Gör fröbomber och kasta ut på platser med barmark. Det kan vara en bra aktivitet att göra tillsammans med barn eller vänner, men kom ihåg! Välj inte frön från invasiva växter.
  • Blomsterbuffé till bina – gör en fröbomb - Naturskyddsföreningen.
  • Sprid informationen. Prata med grannar och nära och kära om vad ni kan göra tillsammans för ett mer blommande Finspång.

- I Europa, där högt gräs är mer accepterat, ses positiva resultat av minskad gräsklippning. Även här i Sverige har flera kommuner ändrat om sin skötselrutin, vilket gynnat både naturen och arbetet. Våra pollinerare och hotade arter behöver så mycket hjälp de kan få och ju mindre vi klipper gräsmattorna ju större hjälp är vi för dem, säger Matilda Hagstam, naturvårdssamordnare i Finspångs kommun.

Fjäril på Prästkrage i Vibjörnsparken.

Utvärdering i slutet av säsongen

Vi börjar att klippa gräs i mitten av maj och fram till oktober. I slutet av säsongen kommer vi utvärdera områdena och bestämma hur de ska skötas framöver.

- Eftersom det är första året vi släpper upp så här mycket gräs kan vi bara utgå från tidigare års resultat. Med det sagt är vi förväntansfulla och över om den nya rutinen kan ge några mätbara effekter, fortsätter Matilda.

Möjlighet för medborgare att nyttja gräset

I de områden där gräset skördas och klipps ner, finns möjlighet för kommunens medborgare att nyttja gräset för olika ändamål, som till exempel:

  • Kompostering
  • Mulching
  • Foder till djur
  • Marktäckning
  • Dekoration

Vi använder inga bekämpnings­medel elller farliga kemikalier som kan vara skadliga för djur, miljön eller hälsan.

Om du är intresserad av att ta tillvara på gräset kan du lämna en intresseanmälan via formuläret nedan. Kommunens planeringsenhet kontaktar dig om det blir aktuellt.

Lämna intresseanmälan

*Obligatoriska fält.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Planeringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Fredric Månsson
Projektledare gata/park
Finspångs Tekniska

0122-85922
fredric.mansson@finspangstekniska.se

Norrköpingsvägen 32, 612 80 Finspång