Finspångs kommun

Språk/Language

Torg, parker och natur­områden

I Finspångs kommun finns många fina miljöer av olika slag. Det kan exempelvis vara parker, torg och naturområden som kommunen arbetar aktivt med att vårda och tillgängliggöra. Här kan du läsa om hur kommunala ytor sköts och hur kommunens natur­värden främjas.

Blomster/slåtterängarna  i Vibjörnsparken 2019.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten

0122-853 24
matilda.hagstam@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång