Finspångs kommun

Språk/Language

Angelica Thuresson, bygglovshandläggare


Angelica Thuresson, bygglovshandläggare

Angelicas arbete som bygglovshandläggare är aldrig är långtråkigt och bjuder på nya lärdomar varje dag. Det bästa med jobbet är att hjälpa medborgare med deras olika projekt.

Varför valde du att arbeta som bygglovshandläggare?

Jag tycker det är väldigt intressant och roligt att arbeta med frågor som rör en hållbar samhällsutveckling. Jag valde att arbeta som bygglovshandläggare just för att man får möjligheten att vara med och bidra till en god och hållbar bebyggelsemiljö i kommunen.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?

Det roligaste med mitt jobb är att alla ärenden är unika och måste hanteras olika utifrån varje enskilt ärendes egna förutsättningar, vilket gör att arbetet aldrig blir långtråkigt och man lär sig hela tiden nya saker. Varje ärende blir en ny utmaning i sig.

En annan rolig del av jobbet är möjligheten att få vara med och hjälpa kommuninvånarna med deras projekt. Att få vara med och vara rådgivande, från uppstart fram till det slutgiltiga resultatet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Ingen dag är riktigt den andra lik, vilket också bidrar till en stor variation i jobbet. Varje dag handläggs ärenden och det är där variationen kommer in. Varje ärende är unikt i sig och beroende på var i handläggningsprocessen ett ärende är så är det olika saker som ska göras. Vanligt förekommande under en arbetsdag är en hel del möten av olika slag och kontakt med sökande.

Vad krävs för att jobba som bygglovshandläggare?

Utöver kunskap inom framför allt plan- och bygglagen (PBL), men även miljöbalken, skulle jag säga att det är viktigt att man har förmågan att kommunicera och samverka med alla inblandade aktörer. En viktig del i arbetet är att kunna uttrycka sig i både tal och skrift på ett korrekt men lättförståeligt sätt. Det är även viktigt att snabbt kunna sätta sig in många olika frågor. Man behöver även vara noggrann och stresstålig då det alltid är flera ärenden och frågor som hanteras samtidigt. Sist men inte minst är det som bygglovshandläggare viktigt att kunna fatta beslut, även mindre roliga.

Hur är det att arbeta i en kommunal verksamhet?

Det är väldigt roligt och utvecklande att arbeta i en kommunal verksamhet, framför allt i en lite mindre kommun där det alltid finns ett nära samarbete mellan olika verksamheter och yrken. Den närheten gör att man får möjlighet att lära sig väldigt mycket inom flera olika områden.

Vad gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Det är nog som jag nämnt tidigare, både möjligheten att få vara med och bidra till en god och hållbar bebyggelsemiljö i kommunen men även att få vara en del i kommuninvånarnas idéer, projekt och utveckling inom den bebyggda miljön.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång