Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 18 november 2020

Onsdag 18 november kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i Kulturhuset Finspång, Bergslagsvägen 29.

Kommunfullmäktiges sammanträde 18 november spelades inte in och kommer därför inte att publiceras på webbplatsen. Utrustningen för inspelning är kopplad till Sessionssalen i kommunhuset och mötet genomfördes denna gång i Kulturhuset.

Anledningen till bytet av lokal är den rådande situationen med coronapandemin och beslutet om skärpta allmänna råd i Östergötlands län. Salongen i Kulturhuset är rymligare och ger förutsättningar för mötesdeltagarna att hålla avstånd till varandra.

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll

I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång