Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunala pensionärsrådet

Finspångs kommuns pensionärsråd (KPR) är en möjlighet för de äldre att påverka kommunens äldreomsorg. Det är också ett sätt för kommunen att få råd i frågor som rör de äldre i samhället.

Rådet fungerar som ett forum för informationsbyte mellan kommunen, pensionärsföreningar och pensionärer.

Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i äldrefrågor. En reglemente som tagits fram av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden. Rådet ska vara sammansatt av förtroendevalda och ledamöter från frivilligorganisationer inom äldreområdet.

Kommunstyrelsen utser ordförande och - vice ordförande.

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Extra möten kan hållas vid behov.

Ledamöter i kommunala pensionärsrådet

Kontakt

Susanne Wastesson
Administratör
Socialkontoret

0122-853 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång